Can Pere Fuster
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 52
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, formant cantonada entre el carrer Major i la plaça de l'1 d'Octubre
  549 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93875
  2.31799
  443463
  4643201
  Número de fitxa
  08083 - 136
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12519-I (llinda portal nord) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46565
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3534707DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici cantoner de planta rectangular, amb dos volums adossats a la banda de ponent i un petit espai de pati posterior. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a llevant. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes, exceptuant la finestra de la planta baixa que té l’emmarcament arrebossat. Les finestres tenen els ampits motllurats. Presenta dos portals d’accés a l’interior, ambdós amb les llindes gravades amb l’any 1674 i decorades amb un baix relleu rectangular que inclou una orla central amb una creu patent damunt del Calvari. La llinda del portal de tramuntana presenta unes figures geomètriques decoratives al voltant de la data. Per contra, és probable que la llinda del portal de migdia no sigui original del moment de la construcció. La façana de migdia, orientada al carrer Major, compta amb dues finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. Han estat reformades amb un revestiment arrebossat que les envolta. De la cantonada sud-est de l’edifici destaca una peça semicircular de ferro, instal·lada per evitar possibles xocs relacionats amb el trànsit rodat. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular.

  El sobrenom amb el que es coneix actualment la construcció procedeix d’un dels antics estandants d’aquesta casa, que era fuster de professió. A mitjans del segle XX, l’edifici era la seu de Ràdio Atlàntida de Folgueroles, una emissora que emetia en català i fou clausurada l’any 1958.

  És probable que els baixos relleus rectangulars dels portals d’accés siguin conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 82.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178, 231, 247, 309.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.