Can Martorell
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Camí de Sant Cristòfol de Monteugues
  Emplaçament
  Nord-oest de can Batassa

  Coordenades:

  41.72486
  2.28284
  440351
  4619477
  Número de fitxa
  08134-227
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Enrunat
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 004A00002
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Mas situat sobre una petita esplanada a la obaga de Can Xicola. L'edifici, en molt mal estat de conservació, ple de bardisses i pràcticament enrunat es troba envoltat d'espais construïts formant un conjunt d'edificacions de planta rectangular esglaonada. El cos principal, de planta quadrada, només conserva les restes d'un primer pis, i s desconeix si en tenia un altre o quin tipus de coberta utilitzava. La tècnica constructiva utilitzada presenta murs de paredat comú amb l'ús de petites pedres sense treballar i lligades amb morter tot i que el seu estat de conservació no és gaire òptim. A la planta baixa, trobem un nucli format per diverses estances, una gran part del qual està dedicat al bestiar i s'ha alterat la seva disposició original. Per algunes evidències que en resten la teulada hauria estat a doble vessant, de la que actualment només en resta alguna biga caiguda. Els annexos ramaders es disposen de forma perpendicular a l'edifici principal. Algunes d'aquestes construccions auxiliars conserven part de l'arrencament de la coberta. Es tracta de construccions fetes amb carreus de pedra local, força treballats i lligats amb morter i deixats a vista. Les obertures conservades són minses, ja que els brancals de pedra han estat arrencats.

  El topònim Martorell apareix documentat en els fogatges d'època moderna que fan referència al Vallès Oriental. Concretament al fogatge de 1497 i el de 1553; amb tot desconeixem si aquests fan referència al municipi de Figaró-Montmany i, per tant al mas Martorell. L'estructura conservada d'aquest edifici no ens permet fer gaires aproximacions cronològiques sobre el seu origen i formació; aquest segurament es va realitzar en època moderna, amb nombroses reparacions al llarg dels segles XVII i XVIII, mantenint-se dempeus fins inicis de segle XX, com ens indiquen diverses fonts orals. Tot i que ha perdut la totalitat de la seva coberta i part de les seves estructures annexes es posa de manifest l'ús agrícola- ramader de la majoria de construccions.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.