Can Guinart Tiana

Maresme
Camí de Can Guinart. Carrer de la Riera de Tiana, 61
Pel Camí de Can Guinart

Coordenades:

41.47883
2.26518
438650
4592175
08282-16
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XVIII
Bo
Legal
BCIL (núm CPAA 16) 17/07/2002
IPA 9333-I
Fàcil
Residencial
Privada
8723304DF3982D
Àlvar Sáez Puig

Obra popular. Masia agropecuària. Edifici civil; es tracta d'una masia l'alçat de la qual es compon per planta baixa, pi i unes golfes que ocupen el cos central, més elevat i cobert amb una teulada amb dos vessants i carener perpendicular a la façana. La seva planta és de tipus basilical.
Destaca, especialment, perquè conserva la gran porta adovellada amb arc de mig punt, així com tots els llindars, les llindes i brancals de les obertures, realitzades amb pedra. De la mateixa manera resulta molt interessant el porxo que hi ha sota la teulada, amb un seguit de set arcs de mig punt.
Sobresurt també el voladís de la teulada amb vàries fileres de teules i maons.

La masia ha estat restaurada i s'ha eliminat un matacà que cobria un dels arcs de la part superior, i que coincidia amb l'eix de la portada principal. També ho trobem escrit com a Can Guinard.

Bonet i Garí, Lluís (1983), Les masies del Maresme, Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona. Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana. Rodrigo, Xavier (1981). Les cases pairals de Tiana. Patronat Municipal de Cultura. Tiana.