Can General Nou o del Figaró
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Nucli de Figaró
  Emplaçament
  Plaça Francesc Gambús. n.4.

  Coordenades:

  41.72434
  2.27472
  439675
  4619425
  Número de fitxa
  08134-219
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 49205DG3199N
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Masia formada per diversos cossos adossats i articulats davant un petit espai obert. La construcció principal consisteix en un edifici de baixos més dos pisos i golfes, amb una coberta a doble vessant i de pendent no gaire pronunciat. Tota l'estructura s'adapta a l'orografia del terreny ja que aquest presenta una pendent força pronunciada en aquest punt. La façana presenta les parets arrebossades, i a l'interior s'hi han fet reformes. Les obertures es disposen en finestres rectangulars de factura senzilla i de dimensions mitjanes. La porta d'accés és no presenta cap element ornamental i és rectangular amb brancals i dintell marcats. A la façana també es documenta un balcó i la resta de finestres. Les dues altres construccions són més baixes i formen part dels annexes ramaders. La seva planta és rectangular i la coberta és a una sola vessant, seguint una estructura de planta baixa i pis. Els murs d'aquesta edificació són de paredat comú i amb pedres cantoneres; amb una disposició regular de les obertures i deixant entreveure alguna ampliació o remodelació. Tota la planta inferior d'aquestes estructures annexes de la casa estaria destinada als estables, característica molt comuna de les masies ramaderes. Aquest conjunt arquitectònic tripartit presenta altres estructures annexes, que s'han d'associar a activitats de caire bàsicament agrícola.

  La història d'aquest mas, situat a la part alta del nucli de Figaró-Montmany s'ha de relacionar amb la del mas Can General o Can General Vell situat a la parròquia de Sant Cristòfol de Monteugues. Aquest antic mas formaria part de les primeres explotacions agrícola-ramaderes documentades a la zona amb una cronologia del segle XIV o anterior. La documentació sobre aquest mas és força parca i no serà fins el fogatge de 1553 on s'esmenta segurament el propietari d'aquest mas. En època moderna el mas anirà creixent, tenint com a màxim auge constructiu el segle XVIII. Aquest fet s'evidencia en les diverses llindes conservades en les diverses façanes, en una de les quals hi ha la data 1713; mentre que en el primer cos es documenta una reforma constructiva que porta la data de 1870. L'evolució arquitectònica del mas es pot observar en l'estudi dels seus paraments. A la façana principal es pot apreciar que el mas el formava un edifici de planta rectangular organitzat en planta i pis amb coberta a doble vessant i que posteriorment s'hi va aixecar un altre pis, es decoraren les obertures i s'afegiren un seguit de cossos adicionals de dificil adscripció associats al creixement del mas i de la família, en un context ja d'època moderna. Al segle XVIII, en el procés de desdoblament de propietats, es va construir Can General Nou del Figaró. Aquest presenta nombroses reformes constructives que dificulten la documentació del cos original del mas. De totes maneres aquest és un dels pocs que encara es dedica a l'explotació agrícola-ramadera, tasca que ja s'ha perdut a can General Vell.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany. OLIVER, J. 2004. Figaró-Montmany. Col·lecció d'imatges i records n. 136. Vienna Edicions.