Can Felip Granollers

Vallès Oriental
Carrer Tetuán / Carrer Bruniquer / Carrer d'Enric Dunant
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.609
2.29207
441013
4606607
08096-263
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX
Dolent
En estat de ruïna. El solar està en fase d'enderrocament.
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 15322DG4016E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edificació de caire industrial que es troba dins d'un solar a mig enrunar, rodejat d'una tanca d'obra i metàl·lica que impedeix l'accés. Des del carrer es veu un complex de construccions en estat ruïnós, de les que se sap que una d'elles es va dedicar a habitatge dels seus propietaris. Aquest edifici és de planta quadrangular, de dos pisos d'altura, i està cobert mitjançant teulada a dues vessants. De la resta s'ha de destacar la xemeneia, de secció circular, feta de maó vist, d'alçada no coneguda, però de port esvelt, i de la qual no es pot veure la base des de fora el conjunt, però si s'aprecia que conserva el capitell que la remata per sortida de fums.

No s'ha tingut accés a l'interior del solar.

Per la seva tipologia es tracta d'un edifici industrial de finals del segle XIX, concretament d'una asserradora, que tenia en el vapor la seva força motriu. A prop d'ella hi havia la bòbila del Rayo i la fàbrica de mosaics dels Ferrerons. La fàbrica va ser bombardejada a la Guerra Civil i ja no es va tornar a fer servir, ni la fàbrica ni l'habitatge, quedant en aquest estat fins a la data. Els seus propietaris van anar a viure de manera provisional a casa d'un dels treballadors de la indústria que vivia en Palou darrera el bombardeig.

SESÉ, Jaume (1987b) 2. El creixement industrial. Granollers al segle XIX, Col. Coneguem Granollers, núm. 2., Granollers, Ajuntament de Granollers.