Can Falguera
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Nucli de Figaró
  Emplaçament
  Plaça de l'Església s/n. Figaró Montmany.

  Coordenades:

  41.71561
  2.25196
  437774
  4618472
  Número de fitxa
  08134-160
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Algunes parts desaparegudes
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Figaró-Montmany. Crta de Ribes n.34. Figaró-Montmany 08590.
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici de planta baixa, dos pisos i planta sota teulada. Coberta a 4 vents. Els orígens d'aquesta casa probablement s'haurien de buscar a la baixa edat mitjana i sobretot al llarg del segle XVIII, moment d'urbanització de la plaça de l'església, lloc on es troba ubicat. El cos principal de l'edifici actual és del segle XVIII, moment de construcció o modificació de l'antic nucli del Figaró. La façana principal és a migdia, on encara es conserva la porta original, adovellada. Anys més tard, possiblement al segle XIX, s'hi va afegir un cos amb una galeria de tres arcades a la primera planta. Queda el dubte que les estructures conservades al sud-est, que semblen murs de contenció, no poguessin formar part d'algun edifici anterior o bé d'estructures en desús, enderrocades i omplertes de terra (hi ha un hort al costat est de l'edifici, a l'alçada de la primera planta). Als murs laterals s'observen diferents estructures, algunes d'obertes i d'altres de tapiades i, a la façana oest, un portal adovellat, amb arc de mig punt, que es devia construir al mateix moment que la galeria de migdia, igual com les finestres obertes a les plantes superiors. L'interior s'estructura a través de la gran sala-menjador a la planta noble que dóna accés a les habitacions, situades simètricament als laterals; a la sala hi ha una fornícula amb decoració de tipus barroc. Algunes de les habitacions conserven l'envà que separa l'espai destinat al llit de la resta de l'estança (cambra i avantcambra).

  Aquest edifici és un exemple de l'arquitectura senyorial de la primera meitat del segle XVIII. Es tracta d'un gran casal ubicat a la plaça de l'església entre l'actual església parroquial de Sant Rafael i Santa Anna i el mas Antic. La casa presenta un estat de conservació força precari tot i que els propietaris actuals fan els possibles per mantenir l'estructura original de la casa i aquest fet permet conservar-la com una de les construccions originàries de la part baixa del Figaró. Cal esmentar que el nucli urbà va sorgir al voltant de l'antiga església de Sant Rafael i Santa Anna i el carrer de Vic. Es tractava principalment de construccions d'estructura senzilla, planta baixa i planta baixa i pis a partir de la baixa edat mitjana. La casa no pot ser més antiga. Potser no és original la finestra i la resta és posterior. Tot i que la visió tradicional atribuïa el desenvolupament del nucli al fons de vall al final de la inseguretat que haurien caracteritzat els temps medievals, avui és clar que el creixement del nucli del Figaró va anar lligat específicament a la revifalla del camí del Congost com a eix comercial entre els nuclis o mercats de Vic i Granollers-Barcelona. Fou, doncs, la integració comercial d'aquests territoris el factor que explica l'aparició d'un nucli al fons de vall, orientat en gran mesura cap als serveis per als passavolants (hostal, ferreria, etc.) i de grans casals associats a les diverses estructures del poder laic i religiós.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.