Can Durà Tiana

Maresme
Plaça de l'Església
Davant l'Església

Coordenades:

41.48402
2.26834
438918
4592748
08282-57
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
Historicista
XX
Regular
Necessita restauració façana i balustrada
Legal
Nivell D (núm CPAA 57) 17/07/2002
Fàcil
Residencial
Privada
902108DF39D
Àlvar Sáez Puig

Edificació de tres cossos. Una franja edificada de planta baixa més primer pis resol el desnivell entre el pati i el carrer de Sant Cebrià. Les parets de càrrega han estat substituïdes per pòrtics de pilars i jàsseres. Té en l'interior sostres de bigues de fusta. La construcció no té cap element compositiiu o històric destacable. El cos central té una marquesina de teula àrab a tres aiguavesos. L'acabament és una barana balaustrada. .

Situat a la plaça, davant de l'església, té un pati arbrat al davant, amb accés a través d'un portal. A la tanca de la plaça hi ha les restes de 6 columnes d'estil clàssic dòric, que podrien formar part d'una pèrgola.

Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.