Can Cruspinera Tiana

Maresme
Passeig de la Vilesa, 41-43

Coordenades:

41.4765
2.26957
439014
4591913
08282-55
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Historicista
XX inici
1917
Ramon Maria Riudor
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 55) 17/07/2002
IPA 9178
Fàcil
Residencial
Privada
9120411DF3992A
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil, format per cinc cossos d'entre els quals destaquen una torre de planta quadrada, de tres pisos d'alçada i coberta per una teulada de quatre vessants molt inclinats, i el cos central de l'edifici, també cobert per una teulada de dos vessants. Les diferents alçades entre els diversos cossos del conjunt, permeten la creació de terrasses. Si bé, i en conjunt, l'edifici no es pot considerar en absolut historicista, sí que s'ha utilitzat a la seva decoració alguns elements típics de l'arquitectura neomedieval, com són algunes motllures o guardapols damunt de les finestres, i remats amb elements florals. S'ha de remarcar l'ús dels carreus que marquen tots els angles de l'edifici, i d'una manera especial l'ampli voladís de les teules sostingudes per mènsules o escaires de fusta treballada. Aquests amplis voladissos i aquest tipus de vessant molt inclinat són característiques de tota l'arquitectura de vessant molt inclinat; són característiques de tot l'arquitectura que apareix a l'eixample de Tiana, construït a la seva major part al primer quart de segle XX.

L'element més destacat és la torre mirador, amb una teulada piramidal que té un pronunciadíssim ràfec sostingut per bigues de fusta amb tornapunta. Can Cruspinera , promoguda per Pere Artusa Cruspinera, és un exemple destacat dels edificis amb característiques modernistes que es van construir en un espai urbà caracteritzat per les construccions noucentistes, envoltada també de jardí i encerclada per una tanca que combina la pedra i el maó vist. D'entre els elements constructius i a la vegada decoratius trobem la utilització de l'arc esglaonat en una de les seves obertures, emmarcament d'obertures amb arc de tipus goticitzant, obertures d'arc ogival i trencaaigües esglaonats que arrenquen de mènsules esculpides. La part construïda més destacada la constitueix la torre mirador, en un dels seus angles de tres pisos d'alçada, amb coberta piramidal, sobre un ràfec molt sortit sustentat per bigues de fusta.

Edifici promogut per Pere Artusa Cruspinera i projectat per Ramon Maria Riudor l'any 1917. El seu estil s'emmarca dins el modernisme d'arrel goticista que caracteritza moltes de les obres de Riudor a Tiana.

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2010 https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-6407-cat-can_cruspinera.htm Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.