Can Cotis Rellinars

  Vallès Occidental
  Riera de Rellinars
  285

  Coordenades:

  41.63903
  1.89826
  408242
  4610286
  08179 - 20
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Modern
  XVII-XX
  Bo
  S'està condicionant i restaurant. En la restauració de la façana no s'ha respectat el rellotge de sol
  Legal
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Sí (INVARQUIT)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001901300DG01B0001PR
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Masia situada al costat de la carretera B-122 en direcció a Castellbell i el Vilar, poc abans del PK 17; en el vessant dret de la Riera de Rellinars. Es tracta d'una masia de planta basilical, que consta de planta baixa, dos pisos i golfes. El cos central es troba aixecat en relació als laterals. La coberta d'aquest és a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal; mentre que la coberta dels cossos laterals desaigua al costat.
  La façana principal, orientada a migdia no té una disposició simètrica, ja que sembla haver patit diverses transformacions amb el temps.
  Les obertures es disposen de la següent manera: a la planta baixa, la porta d'accés, en l'eix central i dues finestres en els eixos laterals. Destaca la llinda recta i brancals de pedra. A la planta pis, hi ha un balcó amb barana de ferro amb una altra obertura al seu costat, que s'ha fet amb posterioritat. En els eixos laterals, dues finestres amb ampit de pedra, i llinda recta. A la segona planta, hi ha dues finestres amb arc de mig punt, fet de maó disposat a plec de llibre, sense cap més decoració. En l'eix de l'esquerra hi trobem una finestra amb brancals de maó i llinda de pedra, recta; i en l'eix de la dreta hi ha dues finestres, una és més recent que l'altra. La més antiga és la que té els brancals i la llinda de pedra. Per sota del carener, un rellotge de sol de pla vertical amb el gnòmon de vareta, i per sota mateix una finestrella amb porticó de fusta emmarcada per carreus de travertí.
  Els paredats estan fets amb pedra i morter de calç. Les façanes estan arrebossades amb un arremolinat de morter de calç; però les parts afectades per la reforma s'ha arrebossat amb ciment. Destaca el revestiment de la façana principal amb un esgrafiat continuo acabat imitant un especejat de pedra, molt similar als carreus de pedra natural, situat a l'escaire. Destaca un pedrís, de costat a costat fet amb la reforma actual.
  Adossat a la façana de llevant hi havia un cobert a un sol vessant amb bigam de fusta i teula àrab on estava situada la premsa de vi (actualment a l'era de la casa a l'espera d'un nou emplaçament) amb la data de 1906. En aquest indret ara s'hi ha instal·lat la caldera. La façana de ponent i de tramuntana també han estat modificades obrint noves finestres o engrandint les dels pisos superiors. A l'orientada al nord destaca una tina adossada
  Al davant de la casa, hi ha l'era de terra batuda i tres edificis independents relacionats amb les tasques pròpies del treball de la terra i la vinya a més de les corts del bestiar. Destaca una tina de planta quadrada amb la boixa per sota el camí que mena a la cova. L'edifici més gran situat al davant mateix de la casa estava destinat a pallissa, per guardar el carro, i com a corts. És un edifici de planta baixa i dos nivells superiors, construït aprofitant l'aflorament de travertí en aquest sector del municipi. Els paredats són de pedra i travertí amb coberta a dues aigües, de teula àrab. Sembla haver estat realitzat en diferents fases, per les obertures i canvis observats en els paraments exteriors). Per la façana de ponent destaca a mà esquerra una porta amb la data de 1798 gravada a la llinda de pedra d'esmolar que dona accés a les corts. L'accés a la planta baixa es fa des de la façana de ponent, per una porta amb muntants de travertí ben treballats. En aquest indret hi ha tres sales amb volta de pedra i travertí que es comuniquen entre elles a través d'un passadís que es feien servir com a porqueres i corts. En el primer espai destaca una pica de grans dimensions de pedra, situada en una de les cantonades. En la sala següent que coincideix amb la cort central hi una obertura cap a l'exterior, un espai reduït situat per damunt de la cova. Sorprèn els diferents carreus de pedra amb relleus reaprofitats en la construcció dels muntants i marxapeus.

  Actualment s'està restaurant ja que va estar molts anys deshabitada. Té un rellotge de sol.

  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de béns a protegir; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de masies i cases rurals; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
  BALLBÉ i BOADA, Miquel (2000). Topònims de Sant Llorenç del Munt i rodalia. Diputació de Barcelona i Centre Excursionista de Terrassa.
  MORENO ALBAREDA, M. Dolors (1986). Rellinars. Rellinars: Patronat Local de la Vellesa de Rellinars, pp. 38 - 40.
  MORENO, M. Dolors (1997). Les masies de Rellinars; dins XVIII Ronda Vallesana. Unió Excursionista Sabadell, pp. 73 - 81.
  http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=1&consulta=MCU0Kz…