Can Cintet Torrents
Folgueroles

  Osona
  Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, 16
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, al costat de l'església parroquial de Santa Maria
  551 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93889
  2.31907
  443553
  4643215
  Número de fitxa
  08083 - 159
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3634004DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres reformat i de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una barbacana de fusta. A la part posterior de la coberta hi ha un terrat i un altell. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. La planta baixa presenta un portal d’accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana, tot i que restituïda i gravada amb les inicials “TT” i l’any 1994. Damunt seu hi ha un finestral rectangular emmarcat amb carreus de pedra, la llinda plana i protegit amb una barana de ferro restituïda. El brancal de ponent forma part de la finestra de la casa veïna. Al seu costat hi ha un rellotge de sol encastat al parament. La resta d’obertures d’aquestes plantes també són rectangulars i estan emmarcades amb pedra, tot i que restituïdes. Al pis superior, que està separat de la resta del parament mitjançant una triple cornisa rectilínia bastida amb maons, s’obren cinc finestres d’arc de mig punt bastides amb maons i protegides amb petites baranes de ferro. La construcció està bastida amb pedra desbastada de diverses mides, disposada en filades. La segona planta, en canvi, presenta el parament arrebossat i pintat de color grana.

  Entre finals del segle XIX i principis del XX, el primer forn de pa que va tenir la família Torrents estava situat en aquest edifici. Molta gent de Folgueroles es feia el pa a casa i el duien a coure en aquest forn. Cap a la dècada dels anys 40 del segle XX, el forn fou traslladat a la casa coneguda com a can Torrents del Pa. El sobrenom de l’edifici prové del diminutiu de Jacint, fundador d’aquest primer forn. Probablement, la construcció fou reformada l’any 1994.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 32.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.