Can Castells Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Església, 22
A escassos metres de la plaça d'Anselm Clavé
536m

Coordenades:

42.01607
2.23652
436786
4651842
08215-25
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII/XX
1796
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920325DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular completament reformat. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de fusta sostingut amb mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. La part més destacable de l'edifici és el portal de la banda de llevant de la planta baixa. Conserva la llinda plana monolítica original, la qual presenta una motllura rectilínia a la part inferior i està gravada amb una creu central i la següent inscripció: "1796 AVE MARIA PURISSIMA". La resta d'obertures han estat completament restituïdes i estan protegides amb porticons de llibret de fusta a les plantes superiors: a la primera planta hi ha dues finestres balconeres i una capelleta central i rectangular de ferro i vidre, amb una imatge religiosa a l'interior; al segon pis hi ha tres grans obertures rectangulars amb baranes de ferro. La construcció presenta el parament arrebossat i pintat en els nivells superiors, mentre que la planta baixa està revestida amb un aplacat de pedra.
A la banda de tramuntana de la finca, amb accés pel passatge Parés, 81, hi ha un altre volum de planta rectangular distribuït en tres nivells, tipològicament idèntic al volum principal (porticons de llibrets de fusta, finestres balconeres). Destaca la llinda plana i monolítica del portal d'accés, amb una motllura decorativa a la part inferior i gravada amb una creu central decorada amb volutes (i molt semblant a la creu de llinda del portal del carrer de l'Església, 22).

L'edifici ha estat completament reformat a principis del segle XXI, incloent-hi el volum orientat a la banda de tramuntana de la finca i amb accés des del passatge Parés.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 03.05.EA.