Can Bou
Malla

  Osona
  Camí de Can Bou
  Emplaçament
  S'hi accedeix per la via de servei de la C-17, després del camí de Paracolls

  Coordenades:

  41.88687
  2.24779
  437593
  4637489
  Número de fitxa
  08111 - 35
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Estat de conservació
  Regular
  Es troba deteriorada per trobar-se deshabitada.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  002305800DG33H0001DS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  Can Bou és una masia del segle XVIII que va consolidar-se entre els segles XIX i XX com una casa de tres crugies. És de planta rectangular i està composta per dos volums que constitueixen habitatges independents. El volum principal consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada. Les tres finestres del pis són també amb llinda de fusta. Al costat del portal hi ha un cos annex adossat de forma perpendicular i d'un sol nivell d'alçat. Aquest primer volum va ampliar-se per gregal amb un cos que segueix el seu pendent de la coberta. Té totes les obertures d'arc pla arrebossat. Seguint aquest cos hi ha adossat el segon volum, de planta baixa i pis i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Té totes les obertures d'arc pla arrebossat i s'hi accedeix des de mestral per una escala exterior adossada de forma paral·lela a la façana. El tractament exterior dels murs és arrebossat en alguns trams, mentre que en d'altres s'ha repicat deixant la pedra vista. Davant del segon volum hi ha diversos cossos annexes de maó en estat ruïnós.

  En el fogatge de l'any 1553 hi consta el "Bou", àlies Bolls.

  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.