Can Barrina
Malla

  Osona
  Camí de Can Barrina
  Emplaçament
  S'hi accedeix per la carretera de Malla, entre l'ajuntament i Can Paella

  Coordenades:

  41.89218
  2.24219
  437134
  4638083
  Número de fitxa
  08111 - 34
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Regular
  La coberta presenta deficiències.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001804300DG33H0001PS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  Can Barrina és una masia del segle XIX que va construir-se en dues etapes. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis s'orienta a ponent i presenta un portal amb llinda de fusta, al costat del qual hi ha adossat un cos annex perpendicular d'un sol nivell d'alçat. La resta d'obertures de la casa són totes d'arc pla arrebossat, excepte un gran portal d'arc rebaixat ceràmic que es va posar al descobert quan es va restaurar la façana. La façana posterior també queda tapada per un cos annex de les mateixes característiques. El parament dels murs és de tàpia i pedra lligada amb argamassa, revestida amb pòrtland e tot arreu llevat d'una part amb pedra vista de la façana de tramuntana. El ràfec està acabat amb cabirons.

  És una masoveria de les Vinyes, juntament amb Can Paella.

  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.