Can Biel Casserres

  Berguedà
  Plaça de la Creu, 2
  619

  Coordenades:

  42.01379
  1.84224
  404137
  4651956
  08049-1
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVII
  Bo
  Legal
  BCIL (NN.SS text refós DOGC 4846 de 21/03/2007)
  Sí, IPA 3152
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  4321121DG0442S0001DJ
  Jordi Montlló Bolart

  Habitatge que fa cantonada amb la plaça de Santa Maria i pel costat oposat fa mitgeres amb una altra edificació. És de planta rectangular i consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal, que dóna al carrer de la Creu. A la façana, destaca la porta d'entrada d'arc rebaixat amb dovelles treballades. Al costat esquerre hi ha una finestra amb reixa de ferro i amb llinda recta i ampit treballat. Al seu damunt hi ha una finestra amb balconera geminada d'arcs semi conopials amb columna. Damunt la finestra de la planta baixa hi ha un finestral amb balcó i obertura de llinda recta. El parament és de grans carreus de pedra ben escairats i disposats en fileres.
  A la façana de la plaça de Santa Maria hi ha dues obertures que s'han fet amb remodelacions recents, però que s'adapten a la tipologia arquitectònica de la casa.

  Arxiu familiar des del segle XVIII. També s'ha conegut amb el nom de cal Bill.

  En el fogatge de 1553, consta que la casa era habitada per la família Rossinyol, que eren els administradors dels afers del marquès de Marimon a Casserres, des del segle XVIII. Molts dels seus membres eren militars o religiosos. Feliu Marimón i de Tord (1636 - 1721) esdevingué senyor de Casserres després d'heretar els dominis de la família. Joan Rossinyol vetllà pels seus interessos a la ciutat. Els Bernadàs patrocinaren la construcció de la nova església dedicada a la Mare de Déu dels Àngels, i un dels Rossinyol fou enterrat al presbiteri. El llinatge es perdé al segle XVIII.

  AAVV (1983). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  CARABASSA, LL.; GALLO, C.; SERRA, R.; SIERRA, A.; TOSAS, T. (1994). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà. Vol. 5. Ed. Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. Pàgs. 53 a 57.
  COROMINES DE NIUBÓ, Lluïsa (1995). Josep Marimon, marquès de Cerdanyola, dins Casserres, entre la història i el progrés. Revista Berguedà. Núm. 33-34. pàg. 276-278.
  IGLESIAS, Josep (1979). El fogatge de 1553. Fundació Vives i Casajuana. Barcelona.
  PLANES i BALL, Josep Albert (2005). Història de Casserres de Berguedà. Ajuntament de la Vila de Casserres.