Cal Toni
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Nucli del Figaró
  Emplaçament
  C/ Mn. Cinto Verdaguer. n.38.

  Coordenades:

  41.72183
  2.2747
  439671
  4619146
  Número de fitxa
  08134-190
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 49214DG3199N
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Aquesta masia consta d'un cos central de planta rectangular d'uns 16 m per 14 m i diverses dependències annexes, situades a la part de darrera la casa, i antigament utilitzades amb funcions agropecuàries i actualment com a estances o magatzems, ja que la casa és, avui en dia, utilitzada com habitatge. La coberta d'aquesta estructura és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana orientada a migdia, amb una estructura de planta primer pis i golfes. La tècnica constructiva emprada és el mur de pedra calcària unida amb morter de calç i amb obertures de pedra picada. En referència a la coberta, aquesta és de bigues, teula aràbiga i rajoleta. Tota l'estructura ha estat recentment restaurada i no es pot observar el parament original ja que les façanes han estat arrebossades i pintades. La façana sud presenta adossat a dreta i esquerra dos cossos de planta rectangular (terrat i cobert a una sola vessant) formant una lliça de forma quadrangular, el que resta visible a la façana és un portal rectangular flanquejat per 2 finestretes amb reixa a la planta baixa i tres finestres al primer pis amb ampit motllurat on la central hi té també els muntants i la llinda, i les dues restants una inflexió gòtica. Les obertures de les golfes seran més petites, es tracta de tres finestres la central, més enlairada. Mentre que la façana nord serà la més restaurada i presenta 2 portals rectangulars amb una finestra central a la planta baixa; dues finestretes entre aquesta planta i el primer pis, una altra finestra i una obertura d'arc rebaixat formant un porxo en el mateix primer pis, i finalment una finestreta de totxo amb llinda de fusta a les golfes sota el carener.

  Mas o petita explotació agrícola que es trobava fora el nucli original del Figaró. Aquest presenta una estructura original del segle XVIII. La història d'aquest mas, situat a la part alta del nucli de Figaró-Montmany s'ha de relacionar amb la ocupació del territori de la Vall del Congost des de l'edat mitjana i amb els veïns masos de Cal Fuster del Rec, Can General, etc. Aquest mas, datat del segles XVIII formaria part de les segones explotacions agrícola- ramaderes documentades a la zona amb una cronologia ben documentada pel segle XVIII, però segurament anterior. La documentació sobre aquest mas, conegut com Cal Toni consta ja en les fonts d'època contemporània. L'evolució arquitectònica del mas és difícil de seguir ja que les recents reformes arquitectòniques han cobert els seus paraments. Tot i així, la distribució interna del mas és la mateixa i aquesta es basa en una entrada, cuina i corts per la part baixa i la sala i les diverses habitacions al primer pis. A la façana principal es pot apreciar que el mas el formava un edifici de planta rectangular organitzat en planta i pis amb coberta a doble vessant i que posteriorment s'hi va aixecar un altre pis, es decoraren les obertures i s'afegiren un seguit de cossos addicionals de difícil adscripció associats al creixement del mas en un context d'època contemporània.

  AADD. 2004. Pas a pas. 3 excursions per conèixer la natura, el paisatge i la història de Figaró-Montmany. Ajuntament de Figaró-Montmany. OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany. OLIVER, J. 2004. Figaró-Montmany. Col·lecció d'imatges i records n. 136. Vienna Edicions.