Cal Sastre Noguera Puig-reig

Berguedà
Carrer Major 16, 08692-Puig-reig
Carrer Major

Coordenades:

41.97277
1.87991
407197
4647360
08175-341
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
1925
Bo
Legal
BCIL 35
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:7276509DG0477N0001GF
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular alineat al carrer Major i que consta de planta baixa, planta pis i planta golfes. Els murs exteriors són amb acabat arrebossat amb diferents elements decoratius destacant els ràfecs, les motllures que enmarquen la porta del balcó del primer pis i els emmarcaments de les obertures de les golfes. Conserva la barana de ferro forjat.

Des de finals del s.XIX que es comencen a configurar els carrers Major i Llobregat a partir del punt central que es la Plaça de la Creu, a partir de la parcel·lació en patis que van fer dues masies del terme, la de la Serra de Cap de Costa, al sector del Carrer Llobregat, i la de la Sala, al sector del carrer Major. Cal Simonet, construïda a principis del s.XX, es una casa de pisos de lloguer que detina els baixos a botigues, on s'instal·len emprenedors que veuen una oportunitat de fer negoci en un poble en plé procés d'expansió. Els sastres, com les modistes, també s'instal·laren als carrers principals del poble, donant nom a les cases unifam,iliars que van fer construir i que destinaven a habitatge el pis superior i a taller i botiga la planta baixa.

SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982
SERRA, Rosa. Puig-reig 1906-2006. Fotografies, Àmbit de Recerques del Berguedà. Historia Gràfica, 2006.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa b. 31