Cal Sastre de la Costa Puig-reig

Berguedà
Passeig de la Via s/n, 08692-Puig-reig
Passeig de la Via

Coordenades:

41.9723
1.87722
406973
4647310
08175-268
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
XVII-XX
Regular
Façanes, coberta i tancaments en estat precari.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:6976004DG0467N0001LP
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès que ha conservat la volumetria de la construcció originària tradicional de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana de ponent. És una edificació petita, a la qual s'hi afegeixen en diferents etapes annexes que amplien l'espai d'habitatge i també construccions destinades a l'activitat agropecuària. Encara conserva però vells murs de de pedra que han estat arrebossats i que es veuen entre l'amalgama de materials més moderns. La coberta és de teula àrab a dues vessants i ràfec de tres filades mixtes a tot el perímetre. Finestres i portes emmarcades amb maó vist tot i que conserva algunes obertures més antigues, amb llindes, bancals i escopidors de pedra.

Cal Sastre de la Costa era, com Cal Sota, una de les masoveries de la masia de la Sala, propietàra dels terrenys que circundaven la riera del Merdançol o de la Sala; de probables orígens medievals, la construcció actual es de finals del s. XVII, ampliada successivament al s. XVIII i al XIX.

SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982