Cal Pons Vallbona d'Anoia

Anoia
Carrer Major, 53-55. Nucli urbà
300

Coordenades:

41.51892
1.70717
392127
4597172
08292-14
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XXI
Bo
Inexistent
IPAC 6083
Fàcil
Residencial
Privada
2274007CF9927S0001JG
Núria Cabañas

Cal Pons es troba situat a la banda nord del carrer Major, al nucli urbà de Vallbona d'Anoia. És un edifici entre mitgeres amb un accés al carrer Major i un altre al passatge de Jaume Farré. La casa, de planta rectangular, ocupa un una superfície de 589 m2 i consta de planta baixa, primer pis i golfes amb dos cellers i dos patis interiors. La coberta és a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal i revestida amb teula àrab. Aquest edifici fou objecte d'ampliacions i modificacions al llarg dels segles tal i com es constata en la pròpia façana. El cos situat més a la dreta, tocant a la finca número 57, fou afegit posteriorment atès que el límit inicial de la finca es trobava a tocar del portal d'accés tal i com queda marcat per la presència de l'antiga línia cantonera de carreus ben escairats.
La façana, orientada a Migjorn, està revestida amb morter de calç blanc excepte les cantoneres i les obertures que es troben totes emmarcades amb pedres de turo ben escairades col·locades a mode de cadena cantonera i el sòcol també de pedra. A nivell de la planta baixa s'hi obren dues finestres i dos portals adovellats. L'un amb arc rebaixat i l'altre amb un arc de mig punt. A la planta primera hi ha quatre obertures. Les dues obertures situades més a l'esquerra estan decorades amb arcs conopials de taló de pedra amb mènsules esculpides amb caparrons i una d'elles fou convertida posteriorment en balcó. Les dues obertures de la dreta són balconeres amb volada amb les cantonades arrodonides. Totes les balconeres tenen barana de ferro forjat i en la situada més a l'esquerra hi consta la data de 1862. Al centre de la façana s'identifica un rellotge de sol esgrafiat de l'any 2005.
En aquest cas, cal destacar l'interior d'aquest edifici. Tant la planta baixa com el primer pis conserva, en lo possible, la seva estructura original. La planta baixa destaca el vestíbul amb el paviment de lloses grans, l'antiga cuina amb el foc de rotllo i una gran xemeneia i els dos cellers. Un celler d'època moderna cobert amb voltes catalanes de ceràmica i amb dos cups de planta circular amb l'accés des d'un dels patis interiors. El celler gòtic, actualment buit, és amb volta de canó de turo. Del segon patí interior en destaca una fresquera, excavada a la roca, en forma de "L". La primera planta està destinada a les habitacions, algunes amb portes emmarcades i decorades amb àngels i motius vegetals i a una gran sala, que posteriorment fou reduïda amb la construcció de dues habitacions més.
L'any 2005 es dugué a terme la rehabilitació de la façana i la coberta

La fitxa s'ha omplert amb dades estretes de la fitxa 08.16.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Vallbona d'Anoia, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'actual edifici de Cal Pons correspon a l'antic hostal que rebia el nom de Cal Modolell, cognom dels antics propietaris fins l'any 1667 que passar anomenar-se Cal Pons
La família Modolell provenia del Modolell de Capellades, una de les famílies més riques de la vila. El primer Modolell que es va establir a Vallbona Miquel Modolell, fill de Joan i germà d'Antoni. Els tres van ser signants de la pau en el conflicte amb els Súria el juny de l'any 1480. Aquesta informació es contrària a la de Mossèn Joan Avinyó, qui documenta com a primer Modolell de Vallbona a Gabriel i a Bartomeu el seu fill, qui va ser-ne batlle. Després de quatre generacions el patrimoni dels Modolell va quedar en mans de Francesca Modolell qui l'any 1667 es va casar amb segones núpcies amb Joan Pons, pagès de Pierola. L'hereu fou Jaume Pons i Modolell. L'any 1741, la seva néta, Francisca Pons i Modolell es va casar amb Ramon Ferrer i Batlle unint així, les dues famílies més poderoses de la vila. El matrimoni va fixar la seva residencia a Cal Pons.
A partir d'aquí, els Ferrer de Cal Pons van anar emparentant-se via matrimonial amb famílies amb un gran patrimoni.

AAVV. (2014): Pla especial urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental de Vallbona d'Anoia. SPAL. Diputació de Barcelona.
AAVV. (1997): Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Anoia. Volum 7. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona.
AVINYÓ, MOSSÉN JOAN. (1909): Monografía histórica del Castell de Cabrera y poble de Vallbona en el Panadés. Igualada.
SAUMELL, A; ROMÁSN, C; BORÀS, J. (1991): Història de les comarques de Catalunya. Anoia. Volum II. Edicions Selectes. Manresa.