Cal Piular Cubelles

Garraf
pl. de Santa Maria 2, c. de l'Església 1-3
16

Coordenades:

41.20857
1.67258
388713
4562760
08074-44
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Cal tenir en compte que un dels immobles que formava part de l'edifici que formava part de Ca Piular va ser enderrocat
Legal
Catàleg, Núm. expedient: 2001/003107/B
Fàcil
Residencial
Privada
8828106CF8682N
Josep Anton Pérez Arriaga

Sota la denominació de "Cal Piular" hi havia documentat un conjunt de dues cases (casa Muntaner i casa Pujol). Actualment l'immoble del carrer de l'església 1-3 no existeix. L'immoble que queda és el més petit dels dos. Es tracta d'una casa de planta baixa i dos pisos segons tres eixos verticals. Les portes dels baixos són als costats, actualment una d'elles -la més ampla- pertany a un comerç i l'altra a l'accés als pisos residencials. Els eixos verticals defineixen una composició de façana simètrica amb dos balcons al primer pis, separats per una finestra més petita i finestres grans superiors, igualment separades per una finestra més petita. El coronament de la casa presenta cambra d'aire sota la solera i barana acroteri al capcer.

Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Cubelles. Núm. expedient: 2001/003107/B. Aprovació inicial 25/01/2001, aprovació provisional 18/09/2002, data publicació: 02/02/2004.