Cal Petit
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Vall de Vallcàrquera. Camí Tagamanent
  Emplaçament
  Pista de la Rectoria de Vallcàrquera a Tagamanent, direcció les Planes. Sobre un revolt.

  Coordenades:

  41.73096
  2.28612
  440630
  4620152
  Número de fitxa
  08134-216
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  Enrunat
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00109
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici en ruïnes i cobert per abundant vegetació del que s'intueix una estructura ordenada en base una planta quadrada. Es conserven algunes filades conformades per un aparell de pedres irregulars disposades en filades més o menys regulars i amb cantonades no diferenciades i lligats amb fang i morter de calç. A l'interior de l'edifici, hi ha un mur, orientat nord- sud, fet de tàpia amb base de pedra. Els paraments no estan arrebossats (possiblement s'hagi perdut). Es documenta un cos afegit al nord de l'edifici (només planta baixa), amb el parament arrebossat i amb un enderroc important. Aquest podia haver format part d'algun annex de caire agrícola i emprat com a corral i magatzem a l'oest, exempts de l'edifici principal.

  Només queden els basaments d'aquest petit edifici, coberts per la vegetació i en molt mal estat de conservació. Tot i que es troba al peu del camí de Vallcàrquera a can Plans de Tagamanent, sobre un revolt molt pronunciat, la seva presència és força desconeguda i només forma part de la memòria històrica d'alguns caçadors, excursionistes i la gent més gran de Figaró-Montmany. El topònim "petit" apareix esmentat de forma isolada en la diversa documentació d'època baix medieval i moderna i en els diversos fogatges de 1497 i els del segle XVI (1515, 1553) del Vallès Oriental. Tot i que es desconeix si fa referència a aquesta petita explotació ramadera o alguna altra. Actualment és es troba en estat totalment ruïnós i cobert per abundant vegetació que fa impossible visualitzar sencera l'estructura. Aquesta però segurament es tracta d'una construcció força senzilla i bastida en un moment indeterminat d'època moderna, amb reformes als segles XVII i XVIII, i tindria una història paral·lela als altres masos dels voltants per a esser abandonada a finals del segle XIX o al primer terç del segle XX.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.