Cal Peret Casserres

  Berguedà
  Carena de la Rovirassa, a l'oest del terme municipal.
  Des de la Ctra. BV-414131 de Casserres a l'Espunyola agafant el camí del Pujol.
  690

  Coordenades:

  42.00999
  1.81882
  402192
  4651560
  08049-103
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX-XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  08048A00300014
  Jordi Montlló Bolart

  Masia de planta rectangular situada aprofitant el desnivell del terreny, que consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a sud-oest. Els paraments són de totxana antiga vista, però en la façana posterior la part baixa és de pedra, indicant un origen més antic de la construcció. La façana principal té una composició simètrica a partir de tres eixos de verticalitat formats a la planta baixa per tres portes de fusta amb rajol d'arc carpanell o nansa de cistell; a la planta primera per tres obertures amb balcó amb barana de ferro i a la segona planta per tres finestres totalment quadrades, amb petits ampits de rajols. Només un petit eix a la dreta de la façana, format per dues petites finestres en planta primera i segona, trenquen una mica la simetria.
  A la dreta hi ha un cos annex fet amb parament de pedra irregular a totes les façanes i coberta de teules àrabs a una vessant en pendent oest-est. En aquest cos hi havia un arc adovellat que només es conserva en part i ha estat partit per fer-hi un altell al que s'hi accedeix per unes escales fetes de totxos. A la façana est d'aquest annex s'obre una sèrie de finestres emmarcades en pedra. En una llinda hi ha l'any 1925 gravat.
  El cobert del nord‐oest és de planta baixa, també magatzem construït totalment de totxana. A la banda nord‐oriental, hi ha un cobert sense teulada, fet de pedra. També hi ha 3 coberts aïllats de totxana emprats per a les quadres dels cavalls.

  També es coneix amb el nom de La Rovirassa.

  La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de
  Catalunya de l'any 1923, amb el nom de "Casa".

  AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).