Cal Pau Rellinars

  Vallès Occidental
  Camí de Cal Fornells, núm. 3
  313

  Coordenades:

  41.63991
  1.90562
  408856
  4610376
  08179 - 16
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  1800
  Bo
  Legal
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  8806811DG0180N0001FX
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Cal Pau és una casa de pagès situada al barri de Les Codines. S'hi accedeix pel Camí Les Codines a Les Ferreres. Més endavant, trencant a mà esquerra pel camí de Cal Fornells fins arribar a la cantonada amb el carrer de Cal Barret. Consisteix en un edifici als quatre vents, de planta rectangular. Té planta baixa, pis i sota teulat, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada al sud. Presenta una composició simètrica de les seves obertures, a partir de dos eixos de verticalitat. L'eix central és el de mà esquerra format per la porta d'accés amb arc rebaixat de pedra pinyolenca on hi ha la data gravada amb l'any 1800. Per sobre una finestral amb persiana de rodet, muntants i llinda també de pedra pinyolenca i balcó de ferro. A les golfes, una finestra més petita de la qual destaca l'ampit volat de pedra. A mà dreta, les obertures són més petites; a la planta baixa, una finestreta voltada de pedra. A la planta pis, una obertura més gran de les mateixes característiques i ampit volat. Finalment la de sota cobert amb l'ampit volat de pedra. A la façana de ponent hi ha un habitatge annexat més petit de planta baixa i pis, amb les obertures asimètriques. A la façana de llevant l'antic celler amb la tina adossada a la façana sud. El pis superior és actualment un garatge. Els paraments es de pedra i argamassa, actualment arrebossada amb ciment. Al davant de la casa hi ha una era de cairons, molts d'ells amb decoracions de ditades dobles i triples.

  Per fora del mur de tancament perimetral de la casa, en direcció a ponent hi ha la bassa per regar els horts. Està feta de pedra i arranada al terra motiu pel qual s'ha envoltat d'un filat de protecció.

  La casa és de 1800, com indica la llinda gravada a la pedra de la portalada d'entrada a la casa.