Cal Pau Oristà

Osona
c. Bonaire, 2. Nucli urbà d'Oristà. Oristà

Coordenades:

41.93222
2.05962
422037
4642678
08151-112
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23184
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 61008DG2422N
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Pau és una casa situada al nucli d'Oristà, sobre un fort desnivell a la part posterior de l'església de Sant Andreu, per on passa el carrer Bon Aire.
Es tracta d'una casa entre mitgeres, tot i que només té cases adossades pel costat sud-oest, formada per planta baixa, primer i segon pis, i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Els murs de càrrega son de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures.
La façana principal, orientada al nord, presenta a nivell de planta baixa, un portal d'arc de mig punt adovellat amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra motllurada, la de l'esquerra de les quals amb la inscripció "VIVA JESUS BONA ra PUIGRUBI Y QUINTANA" junt amb una creu a la llinda. Al segon pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada.
La façana sud-est, encarada a la part posterior de l'església i a la rectoria, presenta a la planta baixa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i un portal emmarcat amb pedra bisellada i la inscripció incompleta a la llinda: "CASA DE V". Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i al segon pis dues obertures, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un balcó format per una obertura geminada d'arc de mig punt, que originalment era una finestra. Només una de les pedres que formen aquesta obertura sembla original, i és la peça monolítica de grans dimensions que forma els dos arcs de mig punta l'extrem superior. A l'esquerra d'aquesta façana hi ha adossats diversos habitatges, el primer dels quals pertany a cal Pau. En aquesta part s'observa un portal emmarcat amb pedra bisellada a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una amb decoració d'arc conopial a la llinda, al primer pis i una gran eixida a nivell de segon pis.
La façana sud-oest queda oculta pels habitatges adossats i la nord-oest té adossada una estructura moderna amb obra que domina la façana, sense que s'apreciïn elements originals.

Bona part de les peces monolítiques utilitzades per formar les obertures de l'edifici provenien de la masia de la Venta, en runes des de fa temps. D'aquesta manera, les inscripcions que es troben en algunes llindes formaven part originalment de la Venta.

Cal Pau és una casa construïda probablement al llarg del segle XVIII, aprofitant elements arquitectònics de la masia de la Venta, en runes des de fa temps.

Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.