Cal Mussons Torrelavit

Alt Penedès
Barri de Cal Mussons
208 m

Coordenades:

41.44724
1.72457
393462
4589192
08287-140
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Bo
Tota la masia presenta molt bon estat de conservació, havent-se restaurat mantenint l'estètica original.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 3593002CF9839S001EW
Marta Rodríguez

Masia de planta rectangular, orientada a l'est, amb diversos annexos arquitectònics posteriors per a ús agrícola. L'edifici principal està cobert amb teulada de teula àrab. El vessant est aixopluga la façana principal formada per una planta baixa i pis, mentre el vessant oest està sobrealçat cobrint el segon pis o golfes. La façana principal presenta una organització regular al voltant del portal de mig punt adovellat molt ben conservat amb porta de fusta. A banda i banda d'aquesta observem obertures a cada pis, finestres senzilles quadrades, excepte a la planta baixa, en què la finestra esquerra és rectangular. La cornisa és dentada. La façana nord de l'annex arquitectònic presenta una porta d'accés de fusta amb arc escarser que contrasta amb alteracions modernes tals com plaques solars a la teulada o portes de reixa metàl·lica. També podem observar, a l'edifici annex oest, la presència d'un forn de pa amb tots els seus estris. Segons Llorac i Torres (veure bibliografia) al soterrani de la masia hi ha un arc escarser, així com dos arcs de mig punt aguantats, al bell mig, per una columna de base quadrada amb les corresponents impostes, que continua al pis superior i a les golfes, les quals només ocupen la meitat posterior de la casa.

Dins de la propietat hi ha una font d'aigua potable canalitzada fins a la casa de la qual s'abasten els propietaris per al consum domèstic, però al mateix temps és una font freqüentada habitualment. L'aigua sobrant va a parar a una bassa per a usos agrícoles.

La propietat ha anat passant sempre de pares a fills i a la casa guarden molts documents des del segle XVI. Propietat dels monjos de Montserrat fins que les desamortitzacions dels béns eclesiàstics del segle XIX permeten que la família Mussons, que n'eren els masovers, passessin a ser-ne propietaris. En el llibre de la Cort del Batlle de Terrassola hi trobem en Sebastià Mussons, que va ser alcalde de Terrassola del 1697 al 1701. Moltes cases del poble pagaven un cens a la família Mussons i descendents fins ben entrat el segle XX. El barri, que l'anomenem de Cal Mussons, es va construir molt posteriorment a la masia i en terreny de cal Rovira, no de cal Mussons. Hi ha qui diu que el cognom Mussons va venir de França i ha quedat com a motiu de la casa. Altres cognoms de la família són: Juvé, Rius, Vila i ara Font. Segons l'Enciclopèdia catalana, Mossó (amb o) era equivalent a mossèn als segles XVI i XVII, i Mossons en seria el plural. Fa uns 30 anys es va fer habitable la part posterior de la casa, que ara ocupen i que abans eren cellers de la masia.

CÓRDOBA, Manel. (1999): "Les fonts del Penedès i els seus voltants" 2a part, p. 55. El Cargol Publicacions S.L.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 41, 45.
TORRES, Montserrat (2006): "Cal Mussons", dins EL CEP n. 29, p. 10.