Cal Muset Castellolí

Anoia
Cal Muset. Camí de cal Muset s/n, 08719, Castellolí.
596 m

Coordenades:

41.58678
1.71445
392847
4604697
08063-13
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 31175.
Fàcil
Residencial
Privada
08062A00800020-0001/GJ
Virgínia Cepero González

Masia formada per diversos cossos adossats, fruit de les diferents etapes constructives. Presenta un cos principal i tres volums secundaris més petits.
El cos principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada al sud-est. La porta d'accés a l'habitatge és d'arc de mig punt adovellat. Les obertures són de disposició regular, de pedra treballada.
Les façanes són de pedra lligada amb morter de calç, arrebossades, amb els escaires i elements de ressalt de pedra treballada.
Se li adossa, perpendicularment a la banda esquerra de la façana sud-est, un cos que consta de planta baixa, planta primera i golfes.
A la façana sud oest, se li adossen dos volums més, de característiques modernistes: una torre de cinc plantes, amb teulada a quatre aigües; i un cos rectangular que consta de planta baixa, dues plantes pis i golfes, coronat per una mena de frontó de formes ondulants. En destaca una mena de trencadís a les parts cegues de les obertures, i els maons ceràmics presents a la cantonada, llindes, brancals i ampits.
La masia forma un barri tancat a l'entorn de l'era, amb la resta d'edificacions annexes i aïllades, i dues portalades amb els anys "1863" i "1812" inscrits.

Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals del POUM 2014: SNU.e45. Fitxa 33.

Antigament, la família Muset, juntament amb la del mas de Mateu Esteve de la fortalesa del castell, eren els senyor útils de diverses terres a l'entorn del mateix.
La casa pairal originària es trobava a l'interior de la fortalesa, i va quedar definitivament abandonada l'any 1702, en construir la nova casa a l'indret on es troba actualment.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de masies i cases rurals, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellolí).
MANCOMUNITAT DE LA CONCA D'ÒDENA. Ruta de Les coves de Can Llucià i la Font del Ferro (Castellolí).
MUSET PONS, A. (2008) El terme i el castell de Castellolí a l'època moderna (segles XVI-XVIII). Barcelona: Publicacions de Abadia de Montserrat: Ajuntament de Castellolí.