Cal Moixons Rellinars

  Vallès Occidental
  Les Codines, núm. 35
  311

  Coordenades:

  41.6394
  1.90567
  408860
  4610319
  08179 - 5
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  XIX-XX
  Bo
  Legal
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  8905501DG0180N0001KX
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Cal Moixons és una casa situada al barri de Les Codines, entre el turó del Cisternot i la Creueta a tramuntana i la Riera de Rellinars al sud. S'hi accedeix des del Camí de Les Codines a Les Ferreres, i després entrant pel camí de Cal Moixons. És de planta quadrangular, amb la coberta de teula àrab i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a llevant. Té planta baixa i pis. La façana principal és senzilla amb obertures minimalistes; la porta d'entrada és de doble fulla, amb vidres que protegeix el portaló de fusta a l'interior. Els muntants i l' arc escarser són de pedra tosca o travertí. A mà esquerra, adossat a la façana hi ha un pedrís. A mà dreta una petita finestra amb reixa dissimulada per un arbust. A la planta pis, la coberta fa uns anys es va fer nova aixecant-se una mica per guanyar en alçada. A mà esquerra hi ha una finestreta que sembla haver estat refeta durant la restauració de la casa; els muntants i la llinda són de pedra tosca, ben retallada, mentre que l'ampit és una pedra calcària que sobresurt irregularment de la paret. A mà dreta hi ha un finestral amb un balcó tancat per una barana de ferro forjat. A la façana de tramuntana destaca uns rajols ceràmics de factura moderna, de fabricació Montserratina, amb la representació de la Mare de Déu i el Nen Jesús al braç. A la façana de ponent hi ha un annex adossat amb una porta senzilla amb marxapeus i una finestreta amb reixa de barrots de ferro. A la façana sud hi ha un edifici quadrangular adossat amb cobert a un sol vessant del qual sobresurt . A l'interior, la cuina, saló, bany, habitació i rebost. Té un celler sota terra, construït al segle XX, tot ell de pedra amb volta de canó emprant carreus de travertí; s'hi accedeix des de dins de la casa, per uns graons de pedra amb rajol vermell. Una era de cairons amb alguns afegits separa la casa d'un cobert annex reformat en habitatge ja que aquesta casa es va convertir en un hotel rural, actualment tancat. És de planta quadrangular amb planta baixa i sota cobert, a un sol vessant, de teula àrab. Els paraments són de pedra irregular amb argamassa.

  L'any 1975 s'hauria fet la reforma general de la casa.

  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de béns a protegir; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.