Cal Maristany Els Hostalets de Pierola

Anoia
C. J. Mestre Lladós, 3.
Nucli urbà.
358 m

Coordenades:

41.53343
1.77118
397491
4598705
08162-13
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
Noucentisme
Popular
XX
1911
Possiblement el mestre d'obres dels Hostalets Casals (Batista)
Bo
Inexistent
Sí, IPA, 5522
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
Natàlia Salazar Ortiz/Jordina Sales Carbonell. Francesc Valls

Casa d'aspecte senyorial aïllada, de planta rectangular, envoltada de jardí i amb el mur de tanca alineat al carrer. Està estructurada amb tres cossos, i té planta baixa, pis i una segona planta enretirada i coberta a dues vessants. La resta de la coberta consisteix en dues terrasses: una a la façana principal i una a la posterior, circumdades per un ràfec de teula verda i un ampit massís on es dibuixen merlets trencats. La façana més ampla està encarada cap al jardí, però l'entrada que dóna al carrer està situada a la façana lateral, que esdevé principal. A la planta baixa té un sòcol de pedra emmarcat amb maó. A la façana lateral destaca el ràfec de maó. Té un cos adossat a la paret posterior, més tardà. Destaquen els elements de ceràmica en els brancals de les obertures, en l'acabament de la façana i en la xemeneia. Cal esmentar també el treball de maó vist de la llosa del balcó.

Al nucli urbà de Pierola hi ha dues cases anomenades Cucurella: la de la present fitxa, coneguda també amb el nom de Cal Joanet Fuster, i la situada al C/Isidre Vallès 28, de la qual hi ha també una fitxa en el present Mapa del Patrimoni. Cal no confondre les dues cases.
Per altra banda, aquesta casa forma conjunt amb els edificis 1, 3, 5, 7 del mateix carrer.

El permís d'obres d'aquesta casa data de 25.6.1911 (AMHP, llibre d'actes, 8 p. 13). Va ser promoguda per Enric Cucurella Vidal per a la seva filla mitjana, casada amb un Maristany, i que compartia jardí amb la casa del pare. Totes dues són ara de propietat municipal. Cal Maristany acull actualment la nova Comissaria de Policia Local i l'Aula de Música.

ESTRADA, Gemma (1992): "Casa Cucurella (Cal Joanet Fuster)", Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Barcelona.
ESTRADA, Gemma; ASENSI, Rosa M. (1997): Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'Anoia, Barcelona, p. 87.
LACUESTA, Raquel; GONZÁLEZ, Xavier; CASALS, Lluís (2006): Modernisme a l'entorn de Barcelona. Arquitectura i paisatge, Diputació de Barcelona, p. 306.
Sense Autor (2008): "L'Ajuntament a Cal Figueres", L'Hostal, 2, Els Hostalets de Pierola, p. 4-5.