Cal Garriga Els Prats de Rei

Anoia
Camí entre la Masia del Llobet i Ca l'Espanyol
En un entorn de camps de cereals i clapes de bosc, en un indret amb molts petits cursos d'aigua.
680

Coordenades:

41.69089
1.55933
380110
4616460
08170-137
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Presenta problemes estructurals.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08169A014000530000IQ
Jordina Sales Carbonell

Entre la masia del Llobet i Ca l'Espanyol, a menys d'un kilòmetre al sudest de la torre de la Manresana, en un entorn de camps de conreu de cereals i petits boscos, s'emplaça la masia de cal Garriga. L'habitatge principal consta d'un rectangle orientat longitudinalment sudoest-nordest, de 94 m2 de superfície, amb planta baixa, primer pis i golfes. Té coberta amb vessant a dues aigües amb caiguda a les façanes laterals. La construcció d'aquest cos és de pedra però no es pot apreciar la tècnica atès que les façanes estan arrebossades. Les obertures són quadrangulars menys la porta principal, que està coronada per un arc rebaixat adovellat, i a la dovella central hi ha inscrit l'any 1881. Dos petits cossos de menys alçada s'annexen a les bandes est i oest de l'edifici, respectivament, i amplien l'habitatge principal. Uns metres allunyats de la casa es localitzen dos edificis auxiliars fets amb filades de carreus de pedra ben tallats de mida mitjana i coberta metàl·lica. Un d'aquests edificis aprofita una pendent del terreny i la part més alta està acabada amb blocs de ciment, tot i que la part dels fonaments de l'estructura sembla molt antiga, amb blocs de pedra ben escairats i molt erosionats.
El conjunt sembla respondre a una tipologia constructiva del segles XVII-XVIII, amb importants modificacions al segle XIX i els afegits propis del pas del temps.

És força habitual a les terres de parla catalana, des de l'Edat Mitjana, l'aparició del topònim Garriga per a indrets i cases de pagès situades en punts on aquest matoll és abundant. Tot i això, amb la documentació disponible actualment, la masia de cal Garriga dels Prats de Rei no pot remuntar els seus orígens més enllà del segle XIX, però les tècniques constructives de determinats fragments de parament permeten recular part de les edificacions d'aquesta casa als segles XVII-XVIII.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.03.