Cal Damià
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 33
  123

  Coordenades:

  41.43923
  2.01213
  417472
  4587989
  Número de fitxa
  08158 - 305
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Racionalisme
  Art Decó
  Segle
  XX
  Any
  a. 1940
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU. G04-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7581314DF1878B
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Es desenvolupa en planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana està molt alterada presentant a la dreta una porta d'accès a la planta pis i a l'esquerra una gran obertura d'un establiment comercial. A la planta pis hi ha dues grans obertures de llinda recta que es troben unides per un balcó. Per sobre del primer pis s'aprecia una sanefa correguda amb respiralls disposats com a detalls decoratius.

  Una mostra d'edificació racionalista amb algun detall decó.

  El 1745 sabem que la casa es diu cal Damià per Damià Civit. Després de 1875 es diu cal Costa i després del 1945 es diu cal Carboner (Ahicart, 2019).

  Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.