Cal Damià Torrelavit

Alt Penedès
Carrer de la Font, n. 28. Terrassola.
219 m

Coordenades:

41.44884
1.72459
393466
4589369
08287-159
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Bo
Inexistent
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 3595302CF9839N0001WJ
Oriol Vilanova

Masia de planta rectangular, formada per planta baixa i dos pisos, coberta amb teulada àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Al seu voltant, s'hi ha adossat diversos cossos arquitectònics lleugerament posteriors a l'edifici original, que han quedat integrats. La façana principal, que no és l'original de la masia, presenta una disposició simètrica de les obertures, a raó de dues obertures per planta. Així, a la planta baixa hi trobem el portal d'entrada a l'immoble, d'arc carpanell molt rebaixat, situada a la part dreta de la façana, i a la part esquerra, una finestra rectangular, amb reixa de ferro. Al primer pis, dues finestres quadrades amb ampit, i al pis superior, dues finestres més, coronades amb arc escarser. Cap de les obertures presenta marc no decoració de cap tipus. Els cossos annexos laterals no presenten cap element destacable, doncs en bona part les obertures han estat reformades, a excepció de les dues finestres rectangulars situades a nivell de la planta baixa i el primer pis que hi ha al cos annex situat a la dreta de la façana principal, anteriorment descrita; amb ampit semicircular i reixa de ferro forjat la primera, i amb balcó i barana de ferro, recta, la segona.
Pel que fa a l'interior de l'edifici, es conserven els embigats de fusta originals, així com un antic celler i dues arcades d'arc escarser, fetes amb carreus de pedra ben escairats.

Segons Salvador Llorac, abans la casa de Cal Damià era anomenada cal Mata.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 41.