Cal Campaner Torrelavit

Alt Penedès
Torrent de Mas vendrell, sector del pont de la Fassina
A la vora del torrent de Mas Vendrell, a 110 m a l'est del pont del carrer del Molí.
197 m

Coordenades:

41.44742
1.72955
393878
4589206
08287-116
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Regular
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 08287A013000180000XO
Oriol Vilanova

Masia formada per diversos cossos arquitectònics cronològicament posteriors i annexos agrícoles, corral, era hort i bassa. L'edifici original, que resta igualment força alterat, és de planta rectangular, amb planta baixa i pis, i coberta de teula àrab a un sol vessant, perpendicular a la façana principal, orientada a llevant. Al costat nord hi ha, com ja s'ha indicat, un annex arquitectònic afegit posteriorment, que s'adossa, al mateix temps, a una ala que sobresurt del sector nord, i que també té planta baixa i pis, i teulada a un sol vessant, de la qual destaquen algunes finestres d'arc carpanell escampades irregularment per la façana sud.
La façana sud de la masia presenta una disposició regular de les finestres, tres a la planta baixa i quatre al primer pis, totes quadrades sense decoració de cap tipus. Davant de la façana de la casa hi ha la font de la Fassina, amb un safareig a sota, que té unes dimensions de 1,73 m x 74 cm, i una alçada de 1,05 m. A la zona dels horts de Cal Campaner hi ha una gran bassa, situada sota uns espessos llorers i envoltada de vegetació, únicament accessible des de l'extrem sud-est. Entre la vegetació s'aprecia que la bassa està feta d'obra, un gran dipòsit de maó i còdols de la riera lligats amb morter de calç, arrebossat amb ciment per la cara interna utilitzat per a regar els horts de la propietat. El recinte de la masia està tancat per un baluard on destaca la porta d'entrada, amb els muntants fets amb grans carreus de pedra calcària.

Segons informació oral del propietari de Cal Campaner, antigament la casa havia estat una fassina.