Cal Campaner Begues

  Baix Llobregat
  C. Sant Climent, 4-6
  403

  Coordenades:

  41.33187
  1.94303
  411554
  4576138
  08020-299
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Regular
  Algun element com la cornisa està deteriorat, falta una part de balustrada.
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cadastral: 1563505DF1716S
  Josep Anton Pérez

  Casa de planta rectangular, la teulada és a dues vessants i amb carenera paral·lela a la façana principal. Es tracta de dos habitatges adossats, de planta baixa i pis. La façana principal és de composició simètrica dividida en dues parts per un mur que delimita els dos habitatges i una faixa vertical de maons disposats plans. S'observa un arrebossat modern de ciment. El més destacat és l'ús del maó (obra vista) pels emmarcaments i guarniment de les obertures, que tenen arc rebaixat, i a les cantoneres de l'edifici. La cantonada de maó del cantó dret del pis ha desaparegut. El pis està separat de la planta baixa per una cornisa de maons imbricats, solució que es repeteix a la part superior de l'edifici. El coronament es tanca amb un muret de maó, que conté una balustrada, element que una de les parts de l'edifici no hi és. Un element artístic a destacar és l'existència d'un plafó de rajoles adossat a la façana entre dues finestres del pis de la part esquerra de a façana, a ponent de la construcció. La façana principal té dues portes d'arc rebaixat, la central de dimensions majors que la lateral, a l'altre lateral hi ha una finestra. Sota de la finestra hi ha una banqueta que ocupa la meitat de la façana principal. A la planta del pis, hi ha tres finestres disposades equidistantment. El coronament queda configurat per una cornisa de maons imbricats.