Cal Camp Llarg Casserres

  Berguedà
  Clot de les barraques
  Accés des de la BV-4131, a Can Millàs Nou surt un camí públic de 4 metres d'ample amb grava.
  658

  Coordenades:

  42.03303
  1.85147
  404930
  4654082
  08049-84
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  1780
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08048A01000023
  Jordi Montlló Bolart

  Masia fonamentada directament damunt la roca natural de planta quadrada. Consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Els paraments de són de maçoneria, de pedra vista ajuntada amb morter i carreus escairats a les cantoneres.
  La façana principal es caracteritza per l'endarreriment de la meitat esquerra deixant un porxo a la planta baixa, on hi ha l'accés principal de la casa i una terrassa coberta a la planta pis. A la meitat dreta d la façana hi una finestra en planta baixa amb la llinda, brancals i ampit de pedra. A la llinda es pot llegir la inscripció amb l'any de 1780.
  A la façana septentrional hi ha l'estructura semicircular d'un pou interior adossada; i a la façana oriental hi ha un volum de planta baixa, amb coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana de migdia.
  Davant la casa hi ha dues figueres de considerables dimensions. També hi ha un cobert aïllat usat com a rentador i magatzem a uns 3 metres de la masia, construït adaptant-se al desnivell. Té 2,5 metres d'alçada en planta baixa, amb parets de maçoneria ajuntats amb morter en la seva major part, excepte la paret oest amb totxo arrebossat. La coberta és amb teula àrab i bigues de fusta.

  El seu nom també es troba escrit junt: Campllarg.

  La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1923, amb el nom de "Casa".

  AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).