Cal Boixeres
Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector oest del nucli urbà
  Emplaçament
  Carrer Raval, 8, 08274 (Sant Feliu Sasserra)

  Coordenades:

  41.94531
  2.01925
  418707
  4644169
  Número de fitxa
  08212 - 29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  L'arrebossat, la teulada i els sostres del primer pis van ser reformats a principis dels anys 90. També s'ha reformat el graner.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 61201DG1484S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  Cal Boixeres està situada al sector oest del nucli urbà integrada al carrer Raval i a peu de la carretera B-431.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions de planta rectangular, que consta de planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra i arrebossats, i estan delimitats per cantonades diferenciades.
  La façana principal, orientada al sud, presenta una composició simètrica d'eix vertical vertebrada a través d'un gran portal d'arc de mig punt adovellat. A cada banda del portal hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada, la de l'esquerra presenta la data de 1618 a la llinda i la de la dreta un motiu geomètric, actualment molt malmès. Al primer pis i seguint la distribució simètrica de la planta baixa trobem tres finestres emmarcades amb pedra en les quals es poden observar les següents inscripcions: "salvador" (finestra esquerra); 1(?)64 (finestra del mig); "plan(?)sogas" (finestra dreta). A les golfes es repeteix la simetria amb tres finestres de menors dimensions, emmarcades amb pedra que conserven l'ampit motllurat força erosionat..
  La façana oest presenta cinc obertures disposades irregularment, dues de les quals estan emmarcades amb pedra.
  La façana nord, que dóna a la carretera, està dominada per una construcció annexa de teulada a una vessant que antigament constituïa el graner. A causa del desnivell del terreny en el qual està assentada la masia, l'accés des d'aquesta façana es troba a nivell de primer pis i es fa a través d'una única obertura emmarcada amb pedra.
  A uns 15 metres a l'oest de la masia hi ha ubicat un pou, de forma troncocònica, construït amb maçoneria de pedra i arrebossat. Es troba coronat per una petita creu de ferro. Presenta una petita obertura des de la qual s'obtenia l'aigua que abastava la masia. El pou està adossat a una estructura de pedra, rehabilitada recentment com a cobert.

  Cal Boixeres apareix documentada en el fogatge general de 1553, com a Boxeres, dins la vegueria del Lluçanès i a la parròquia de la Sagrera i Sant Feliu. També apareix al 1681, en un document que consisteix en un inventari de béns del paraire Antoni Boixeres.
  També va ser coneguda com a cal Notari. Feia la funció de masia i es trobava separada del nucli urbà.

  AADD, Sant Feliu Sasserra. Capital històrica del Lluçanès: dels orígens als nostres dies, Centre d'Estudis del Lluçanès i Centre d'Estudis del Bages, 2003
  IGLÉSIES, J, El fogatge de 1553. Estudi i transcripció, Dalmau, Barcelona, 1981