Ca l'Escabellat
Moià

  Moianès
  Casc Urbà - c. de Palau, núm. 33
  Emplaçament
  C. Palau

  Coordenades:

  41.81131
  2.09797
  425075
  4629220
  Número de fitxa
  08138 - 50
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Eclecticisme
  Contemporani
  Segle
  Finals XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL núm. Catàleg 801-I. 1985
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si, nº 60, ACCN 16728
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 5194505DG2259S0001ZH
  Autor de la fitxa
  Cristina Casinos

  Casa entremitgera de tres plantes, coberta a dos vents i amb teula àrab amb el carener paral·lel a la façana. La façana té un basament format per dos portals de pedra verrugada encoixinada, alternada amb obra vista. La resta de la façana és estucada. Sobre els portals corre un balcó i cornisa de pedra recolzat sobre quatre mènsules de pedra. La seva barana és de ferro colat de tradició francesa. Les obertures dels balcons estan emmarcades trobant-se coronats per una cornisa. Sobre les esmentades obertures hi ha un altra cornisa amb forma de dents de serra on es recolzen les balconades de l'últim pis amb baranes modernistes.
  L'edifici és de pedra arrebossada on s'ha de remarcar el capçat de la façana.

  L'edifici va ser construït a finals del s. XIX per una família moianesa que es dedicava a la venda de grans. Al darrer terç del s. XX s'hi han fet reformes importants a l'interior per tal d'adaptar part de l'edifici als usos docents que se li volia donar.

  Generalitat de Catalunya (2008); www.cultura.gencat.net/invarquit
  Hernández i Herrero, G (2008); Resposta de petició R/N: 421K 102 GH/tt. Direcció General de Patrimoni Cultural. Servei d'Arqueologia i Paleontologia. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  Serra-Sarri (1992); Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya. Barcelona.