Ca les Monges
Perafita

  Osona
  Plaça de l'església, 7. Nucli urbà de Perafita. Perafita

  Coordenades:

  42.04213
  2.10602
  426011
  4654840
  Número de fitxa
  08160 - 83
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA. 23.290
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 39301DG2565S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  Ca les Monges és una casa situada just davant l'església parroquial de Sant Pere de Perafita, tancant la plaça de l'església pel costat oest, adossada al nord de can Carbó.
  Es tracta d'una casa de grans dimensions formada per diversos volums adossats, el principal dels quals de planta baixa, primer pis i golfes. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'est i al portal principal de l'església, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra bisellada i llinda monolítica molt erosionada, amb una finestra a cada costat, la de l'esquerra emmarcada amb pedra treballada i la de la dreta amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i dos balcons emmarcats amb pedra treballada formant una decoració d'arc georgià a la llinda, un dels quals amb la data de 1783 inscrita. A nivell de golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada.
  La façana nord dóna a un petit carreró i mostra dues parts ben diferenciades, ja que el volum adossat a la dreta té una teulada independent de la principal. A la part esquerra, en el volum principal, s'observen dos finestrals emmarcats amb maó a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra treballada i una altra amb pedra bisellada al primer pis, i una petita finestra emmarcada amb brancals de pedra i maó i llinda de fusta a les golfes. El volum adossat a la dreta conté a nivell de planta baixa un finestral emmarcat amb maó i un portal reformat modernament i al primer pis, una finestra emmarcada amb maó i una obertura emmarcada amb pedra bisellada i amb la data de 1770 inscrita, que dóna accés al pou-cisterna adossat al centre de la façana.
  La façana oest conté diversos volums construïts modernament adossats al davant i la façana sud es troba adossada a can Carbó, i no conté cap obertura en la part que sobresurt per aquesta façana.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1984.