Ca l'Apotecari Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Plaça de la Vila, 4
Formant cantonada amb el carrer Major i el carrer de Domènec Serrabou
523m

Coordenades:

42.01514
2.2364
436775
4651739
08215-209
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1902
Regular
El revestiment de la façana principal està força degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6919801DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de fusta sostingut amb mènsules també de fusta i disposat a tot el perímetre de la construcció. L'edifici està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al nord-oest. Totes les obertures són rectangulars i tenen diferents tipus d'emmarcaments. A la planta baixa hi ha tres portals d'accés a l'interior, tot i que el de l'extrem de tramuntana fou reconvertit en finestra. Tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Al primer pis s'hi obren tres finestrals emmarcats amb maons ceràmics, que tenen sortida a un gran balcó corregut amb la llosana motllurada i la barana de ferro profusament decorada amb motius vegetals i unes estrelles centrals. Al bell mig de la barana hi ha l'any 1902 i està pintada amb un to blanquinós. La segona planta es caracteritza per la presència de dues finestres laterals i un finestral central amb els emmarcaments bastits amb maons. Aquest finestral té sortida a un balcó simple, amb la llosana motllurada i la barana de ferro decorat amb volutes i pintat de color negre. La façana presenta la planta baixa arrebossada i pintada, mentre que els pisos superiors deixen l'aparell de maons ceràmics vist. La façana nord-est, orientada al carrer de Domènec Serrabou, té el parament arrebossat i pintat i no presenta cap obertura. De la façana posterior, destaca la galeria situada a la segona planta. S'obre a l'exterior mitjançant dues grans obertures rectangulars, separades mitjançant uns pilars rematats amb capitells circulars, i protegides amb baranes de ferro. Aquest parament està arrebossat i emblanquinat.

L'edifici és conegut amb el nom de ca l'Apotecari en referència a la professió del qui n'era el propietari a principis del segle XIX. Es tracta d'en Josep Basas, apotecari de Barcelona. A principis del segle XX, en canvi, l'apotecari de Sant Hipòlit al mateix carrer Major era en Josep Roma. Posteriorment, a l'edifici hi hagué la farmàcia Urgell.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 29.