Ca l'Antic
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Nucli del Figaró
  Emplaçament
  C/Ramon Bosch (carrer de ca l'Antic).

  Coordenades:

  41.72133
  2.27356
  439576
  4619091
  Número de fitxa
  08134-131
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIV-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Part dels elements desapareguts
  Protecció
  Física
  Accés
  Restringit
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 49201DG3199N
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Masia formada per un edifici civil de planta quadrada i les diverses dependències agrícoles i ramaderes que amb el temps van anar desapareixent al quedar el mas dins el centre del poble. Aquest cos central rectangular presenta una coberta a 3 vessants amb el carener perpendicular a la façana principal orientada a migdia, seguint una distribució de planta, primer pis i golfes. La façana sud del mas, i actualment la principal, presenta un cos adossat continuat amb dos arcs centrals de totxana massís formant un porxo a cada nivell; els de la planta i primer pis són construïts en arcs rebaixats mentre que el de les golfes és de punt rodó. S'accedeix a les dependències interiors del mas passant per un petit cobert i a través d'una segona entrada situada a uns tres metres de la primera arcada. En el peu de la columna central dels arcs del primer pis hi ha una data inscrita d'època moderna i són diverses les obertures amb llindes inscrites en tota l'estructura. L'antiga façana presenta un portal adovellat amb dovella central datada i dues finestres a la planta, un balcó i una finestra al primer pis i a les golfes. La façana nord de l'edifici presenta un portal a la planta, 4 finestres, dues de les quals amb reixa forjada al primer pis, i unes altres 4 finestres amb ampit motllurat a les golfes. Les façanes est i oest són simètriques i presenten una espiera a la planta baixa, unes finestres amb ampit motllurat al primer pis i 4 finestres més a les golfes. A causa del desnivell on es troba construït el mas, la façana nord queda més alta que la sud. La masia conserva elements arquitectònics força valuosos encara que convindria una restauració arquitectònica adequada. Al voltant de l'edifici s'obren els antics jardins i algunes petites edificacions de caràcter auxiliar i força malmeses que en dificulten la seva valoració.

  El mas Antic va ser un dels masos més influents del Figaró, amb abundants propietats i recursos. Tot i que la primera evidència escrita sobre el mas Antic data de l'època baix medieval aquesta segurament és més reculada i es pot situar en el segle XIII. La casa forta de Ca l'Antic apareix junt a altres masos més en el fogatge de 1497 i en el del 6 octubre de 1553 on es documenta com a cap de casa de la parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera un tal Pere Antic o Antich. Una altra data sobre el mas l'aporta la dovella central del portal a la façana sud, concretament amb la inscripció de 1676 indicant una reforma del mas. Aquesta construcció va patir diverses ampliacions cap al sud plasmades en els paraments exteriors dels seus murs. A la primera construcció de planta rectangular s'hi afegirà un segon cos, de dimensions més reduïdes i finalment un tercer cos que seguirà, en la mesura possible, els mateixos patrons arquitectònics que la resta. El paper d'aquesta família fou cabdal en el desenvolupament del nucli del Figaró, junt a les famílies Figueró i Xicola i aquest fet s'evidencia en el paper dinamitzador de la família Antic er en la construcció de la nova església parroquial de Sant Rafael i Santa Anna, essent alguns membres de la família batlles reials i ocupant nombrosos càrrecs importants al llarg de l'època moderna. Posteriorment, a finals del segle XIX i XX el mas es va adequar a les noves corrents del modernisme i noucentisme i a més de nombroses reformes s'hi va construir uns jardins privats. Actualment el mas pertany a la família Aparicio i es troba en molt mal estat de conservació.

  AADD. 2004. Pas a pas. 3 excursions per conèixer la natura, el paisatge i la història de Figaró-Montmany. Ajuntament de Figaró-Montmany. OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany. OLIVER, J. 2004. Figaró-Montmany. Col·lecció d'imatges i records n. 136. Vienna Edicions.