Ca l'Albina 2
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 35
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, entre la placeta de cal Turu i la plaça de l'1 d'Octubre
  547 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93863
  2.31775
  443443
  4643187
  Número de fitxa
  08083 - 128
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12512-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46559
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3533405DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un espai de pati posterior ubicat a la banda de migdia i amb accés des de l’avinguda de l’Atlàntida. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. Presenta un portal d’accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana gravada amb l’any 1649 i un baix relleu rectangular decorat amb una creu llatina. Al seu costat s’obre un altre portal rectangular amb l’emmarcament arrebossat, de factura més moderna. Als pisos superiors hi ha una finestra per planta, tot i que la de les golfes és més petita. Són d’obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. Els ampits estan delimitats amb unes clavellineres de pedra motllurades aptes per posar-hi torratxes. La construcció presenta el parament arrebossat i pintat.

  Altres noms relacionats amb l’edifici: can Soler Paleta.

  El sobrenom amb el que es coneix l’edifici procedeix del trasllat d’uns antics estandants que havien viscut a la casa de ca l’Albina, situada en el mateix carrer. Quan s’hi van instal·lar s’emportaren el nom, fet habitual i repetitiu en diverses cases de Folgueroles.

  És probable que el baix relleu rectangular del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 85.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178, 179.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.