Ca l'Albina 1
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 11
  Emplaçament
  A la banda de ponent del nucli antic, en el tram inicial del carrer Major
  542 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93833
  2.31672
  443358
  4643155
  Número de fitxa
  08083 - 115
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3533430DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un espai de jardí posterior orientat a l’avinguda de l’Atlàntida. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons decorat amb figures geomètriques i sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb el parament principal orientat al nord-oest. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb maons i les llindes planes de pedra, tot i que cal exceptuar la finestra del pis superior donat que està emmarcada amb carreus. A la planta baixa hi ha dos portals d’accés a l’interior, amb marxapeus de pedra. Damunt de la llinda del portal de llevant hi ha un cairó decorat amb motius vegetals i florals i la següent inscripció: “Joan Casacuberta Añ 1734”. La finestra del primer pis presenta un ampit de pedra motllurat i delimitat amb dues clavellineres per col·locar-hi torratxes bastides amb maons. La llinda està decorada amb un baix relleu esglaonat i decorat amb una roseta central. La finestra del pis superior té la llinda gravada amb una motllura d’arc apuntat, i l’ampit de pedra motllurat i decorat amb un cordó ornamentat amb motius vegetals i geomètrics. La façana està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular.

  La casa havia estat propietat d’un nebot del poeta folguerolenc Jacint Verdaguer. El sobrenom amb el que es coneix la construcció prové del nom de la dona d’aquest personatge.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 104.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 179.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.