Ca la Sara
Folgueroles

  Osona
  Carrer de Sant Jordi, 7
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, davant del passatge que condueix a la plaça de l'Era
  544 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93903
  2.31669
  443356
  4643233
  Número de fitxa
  08083 - 152
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  La part inferior de la façana principal està un xic degradada.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12514-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46561
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3434103DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un cobert, un volum aïllat i un espai de pati posterior amb accés des del carrer de l’Onze de Setembre. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec reformat. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-oest. Les obertures de la planta baixa són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Les dels pisos superiors, també rectangulars, tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix el parament. De la planta baixa destaca el portal d’accés, amb la llinda decorada amb un rectangle motllurat i gravat amb l’any 1693, el monograma de Jesucrist “IHS” coronat amb una creu llatina (com a símbol del Calvari) i la següent inscripció: “AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA”. Aquesta inscripció està gravada damunt d’un baix relleu format per tres franges horitzontals. La finestra del seu costat té la llinda gravada amb l’any 1727, la inscripció “IOSEPH MARIA” i el monograma de Jesucrist “IHS” coronat amb una creu patent encerclada, com a símbol del Calvari. Sota seu hi ha una altra inscripció de difícil lectura, gravada també damunt d’una franja horitzontal en baix relleu. La construcció presenta la façana principal arrebossada.

  Altres noms relacionats amb l'edifici: can Balasc.

  Durant un temps, la construcció era la seu d'una botiga on es venien vins, licors i alguns articles de merceria.

  És probable que les franges horitzontals en baix relleu de les llindes siguin conseqüència del conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939), període en el qual els símbols religiosos de les cases foren esborrats. Un cop finalitzada la guerra, molts d’aquests símbols van ser restaurats. Pel que fa a la llinda del portal, tenim constància que fou repicada de nou a instàncies de mossèn Pau.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 119.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178, 180.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.