Ca la Martra/Ca la Marta Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
A 300 metres a l'oest del nucli urbà, per la carretera que passa sobre el torrent de la Casa Nova

Coordenades:

41.38559
1.71787
392801
4582356
08249-69
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Tot i que l'estructura de l'edifici es conserva en bon estat, l'interior ha estat totalment remorejat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002300CF22C001
Oriol Vilanova

Conjunt arquitectònic rural format a partir d'una masia de planta quadrada amb planta baixa i pis, la teulada és a doble vessant.
A la façana principal, orientada a llevant, es troba la porta d'entrada a l'habitatge, a la planta baixa, rectangular amb porta de fusta de doble batent, moderna. A l'esquerra d'aquesta porta hi ha una finestra quadrada, protegida amb reixa de ferro. Entre aquestes dues obertures hi ha un contrafort que arriba a l'alçada del primer pis. Sota la finestra ja esmentada hi ha, adossat en aquesta part de la façana, un petit magatzem o caseta amb teulada a un sol vessant, que s'integra al mur que tanca l'era de la masia, a mode de baluard. A l'alçada del primer pis, la façana presenta, sobre la porta d'entrada, una finestra rectangular amb balcó amb barana de ferro forjat, i a la seva esquerra una finestra com la del pis inferior, sense reixa de ferro. El tret més peculiar de la façana és el seu coronament; es tracta d'un frontis ondulat amb un sortint triangular a la part central, que impedeix la visió de la teulada.
Al costat dret de la façana s'adossa un edifici annex, molt més modern, amb planta baixa i pis i teulada a doble vessant, que és una ampliació de l'habitatge dels propietaris.
Al jardí de l'entrada, dins del mur a mode de baluard a dalt esmentat, hi ha un pou de planta quadrada, amb unes dimensions de 142 cm x 118 cm i una alçada de 90 cm, que conserva un arc de ferro amb la corriola per fer pujar la galleda que extreia l'aigua.

Segons informació oral del propietari de Ca la Martra, senyor Josep Muntané, la masia antiga és de finals del segle XIX. Segons aquest testimoni, als anys '60 del segle XX l'estructura edilícia de la masia estava en mal estat, de tal manera que es van afegir els contraforts de la part posterior de la casa.