Bols
Perafita

  Osona
  Sector nord-oest del terme municipal
  Emplaçament
  A 2150 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 2'350.

  Coordenades:

  42.06257
  2.09184
  424862
  4657122
  Número de fitxa
  08160 - 19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA. 23.299
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 003A00003
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  Bols és una masia ubicada en un coll lleugerament elevat entre la riera Gavarresa i el torrent de Bols, que neix de la unió dels torrents de Cogullers i de Novelliques al nord-est de la masia.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades al voltant, tancant una lliça davant la façana principal de l'edifici. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb morter, arrebossats en alguns trams, i amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud, queda ubicada dins d'una lliça, delimitada per estructures d'usos agropecuaris i amb l'accés principal orientat a l'oest conservant la tipologia de portal de lliça, amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres, una emmarcada amb pedra bisellada i l'altra emmarcada amb maó i llinda de fusta, i les golfes queden ocupades per una galeria de quatre obertures quadrades sustentades amb pilars de maó, la de la dreta de les quals es troba tapiada. A l'esquerra de la façana hi ha un cobert adossat bastit amb murs de maçoneria de pedra i reformat amb obra vista.
  La façana est conté un cobert adossat a la dreta i diverses estructures adossades al davant ocupant el nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha tres finestres, una emmarcada amb pedra treballada tapiada, una altra emmarcada amb maó i una tercera emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta.
  La façana nord està dominada completament pel cobert adossat de dos nivells, que conté dues espitlleres emmarcades amb maó i dos portals, un emmarcat amb brancals monolítics de pedra treballada i llinda de fusta i un altre emmarcat amb maó i ubicat al nivell superior.
  La façana oest conté a nivell de planta baixa dues espitlleres emmarcades amb pedra treballada, dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i actualment tapiada, i dues finestres a les golfes, emmarcades amb maó i llinda de fusta.
  Tot el conjunt d'edificacions de la masia queda tancat al sud per una pallissa de dos nivells, bastida amb murs de maçoneria de pedra en el nivell inferior i amb obra vista en el superior.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.