Bobons Oristà

Osona
Sector est del terme municipal
A 4400 metres per pista forestal de la carretera C-670, punt quilomètric 4'900

Coordenades:

41.94122
2.11258
426438
4643631
08151-56
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00003
Jordi Compte i Marta Homs

Bobons és una masia situada en un punt elevat al sud de Terricabras, en la carena a mig camí entre la vall del torrent de la font Canaleta i la vall on s'origina la riera de Sagalés, en un coll delimitat al sud-oest pel serrat dels Ous.
Es tracta d'una masia de grans dimensions, formada per un volum central fruit de diverses ampliacions i diverses estructures adossades a l'oest que s'han reformat com a habitatge. El volum central, de planta baixa i primer pis, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, amb carreus treballats delimitant les cantonades, alguna de els quals ha quedat integrada al mur i emmarcant la majoria d'obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, fa un petit queixal al centre a causa d'una de les ampliacions del volum principal. A la planta baixa hi ha l'accés principal, al que s'accedeix a través d'una rampa empedrada. Es tracta d ‘un portal amb els brancals reformats amb maó i amb la llinda cimentada on hi ha la inscripció moderna "1707 -1981", que amb tota probabilitat es refereix a l'any d'edificació i al de l'última reforma important. També a la planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb maó i un portal emmarcat amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha, d'esquerra a dreta, una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de maó, un forat tipus capelleta d'arc de mig punt emmarcat amb pedra treballada i dues finestres emmarcades amb pedra treballada, una de les quals amb ampit motllurat. L'extrem esquerre de la façana, ocupat per antigues estructures reformades com a habitatge presenta un portal d'arc rebaixat i una finestra emmarcats amb maó a la planta baixa i una finestra d'arc de mig punt emmarcada amb maó al primer pis.
La façana est té un pis menys a causa del desnivell i només s'hi observen dues obertures a nivell de primer pis, una porta i una finestra reformades.
La façana nord presenta a nivell de planta baixa tres petites finestres emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis hi ha quatre finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra treballada, dues emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat i una reformada. A la part dreta, que correspon amb les estructures agropecuàries adaptades com a habitatge s'hi observa una porta tapiada emmarcada amb maó.
La façana oest està completament dominada per les estructures reformades. S'hi observen tres finestres emmarcades amb maó i tres de reformades.
Davant la façana principal hi ha una lliça delimitada amb murs de maçoneria de pedra que té el seu accés principal orientat a l'est.

La masia també és coneguda com l'Horta de Bobons.
La tercera imatge s'ha extret del fons fotogràfic municipal d'Oristà.

Tal com indica la llinda de la porta principal de la masia, aquesta fou construïda a principis de segle XVIII, i ampliada i reformada posteriorment.