Bassa del torrent de Casadevall Tavèrnoles

Osona
Torrent de Casadevall
A la intersecció del torrent de Casadevall amb el torrent dels Munts.
671 m

Coordenades:

41.95893
2.35976
446943
4645414
08275-100
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
Bo
Inexistent
Difícil
Estructural
Privada
08275A007000200000OQ
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un gran toll de forma circular, d'uns 150 m², situat a la intersecció del torrent de Casadevall amb el torrent dels Munts.
La seva fondària és d'uns 0,8 m aproximadament.
Les aigües conserven una gran transparència i una mínima eutròfia, i no hi ha vegetació helofítica.
Hi viuen invertebrats aquàtics, amfibis com la granota roja (Rana temporaria) i la granota comuna (Rana perezi), i rèptils com la colobra escurçonera (Natrix maura).

Considerada com a bassa d'interès ecològic i biològic a l'Inventari de Basses del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari de Basses del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.