Barraca soleia Can Parellada de la Mata Torrelavit

Alt Penedès
Can Parellada de la Mata
Al final d'un marge, a la zona nord-oest de la Solella de Can Parellada de la Mata.
230 m

Coordenades:

41.44621
1.73946
394704
4589059
08287-93
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08287A015000210000XH
Oriol Vilanova

Construcció aixecada en pedra seca en un camp de conreu de vinya, de planta circular i forma troncocònica. Amida 2,30 m d'alçada, 3,25 m de diàmetre exterior i 2,60 m de diàmetre interior. La construcció és realitzà per la tècnica de sostre de falsa cúpula, típic en aquestes edificacions (acostament de filades de pedra seca, sense cap mena de material d'unió, i amb una gran llosa per tapar el sostre). Les parets estan fetes amb blocs de roca calcària amb certa tendència a la ortogonalitat, mentre que la porta està formada per muntants de pedra irregular i una gran llosa de pedra calcària com a llindar superior. Les dimensions de la porta són de 1,41 m d'alçada x 84 cm d'amplada. A l'exterior, a cada costat de la porta hi ha un pedrís que amida 60 cm d'alt x 1,55 m d'ample, amb una profunditat de 60 cm. El sostre de la barraca, com és habitual, està recobert amb terra. Aquesta acostumava a ser fixada mitjançant la plantació de lliris, tal i com s'esdevé en el perímetre del sostre d'aquesta barraca.

Les barraques de pedra seca incloses en aquest Mapa han estat agrupades en funció de la morfologia de la seva planta: rodona. La barraca de la soleia de Can Parellada de la Mata serveix com a model de barraca de planta rodona. Només s'ha fitxat una barraca de planta quadrada (fitxa 92). Les barraques de pedra seca de Torrelavit tenen unes característiques morfològiques i tipològiques força similars a les existents als termes veïns de les comarques del Baix Llobregat, Baix Penedès i Garraf. Les cobertes són fetes sempre amb la tècnica d'aproximació de filades formant una falsa cúpula. Totes són monocel·lulars.
La major part de les barraques torrelavitenques tenen la llinda formada per una llosa plana. Algunes barraques tenen una cornisa de pedres planes sobre l'entrada o entre la part superior de les parets i l'inici de la volta.

Grup de Recerques "El Podall" (2006): "Les barraques de pedra seca de Torrelavit". Calendari municipal del 2007.