Barraca de l'Ullà
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Sant Pau de Montmany
  Emplaçament
  Camí de L'Ullà, un cop passat el trencant del Romaní, sobre un turó a la dreta.

  Coordenades:

  41.71563
  2.24618
  437293
  4618478
  Número de fitxa
  08134-108
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  En estat precari
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 001A00044
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici format per una planta rectangular orientada est-oest, amb façana de paredat comú de petites pedres escassament treballades. L'estructura es troba assentada sobre el terreny natural quedant recolzada per la part nord. A la façana principal les obertures es disposen de forma senzilla, sense acabats ornamentals, una evidència d'aquest fet la constitueix la porta principal. Pel que fa a la resta d'obertures aquestes corresponen a finestres quadrangulars, la majoria de factura senzilla. La resta d'estructures constructives són més aviat precàries.

  La construcció d'aquest edifici s'ha d'associar a l'important moment demogràfic que es donà al segle XVII. Aquest augment de la població propicià l'aparició de noves petites explotacions agricola-ramaderes materialitzades en modestos masos. Aquest mas però no surt esmentat en la documentació fins entrat el segle XVIII. La tècnica constructiva de l'edifici és força senzilla, indicant que va ser durant l'edat moderna que aquest petit mas presentà una ocupació permanent. Són poques les reformes constructives que es poden apreciar a l'actualitat, bàsicament una reparació a la façana principal amb totxana i morter de calç i l'obertura del forn tapiada a la façana nord. També s'afegiren diverses estructures annexes a mode d'estables fets amb totxana, ja entrat el segle XX.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.