Barraca 2 de Les Ferreres Rellinars

  Vallès Occidental
  Camí de Cal Manel - Paratge de Les Ferreres
  395

  Coordenades:

  41.64738
  1.90832
  409092
  4611202
  08179 - 149
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Modern
  XVIII-XX
  Bo
  Enfonsament parcial del caramull.
  Legal
  Decret 27/2011 del Consell Comarcal del vallès Occidental
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08178A009000090000OO
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Barraca de pedra seca ubicada en el marge esquerre d'un turonet pujant pel camí de Cal Manel. El seu accés es fa un cop travessada per sota la línia elèctrica. Arribats a un replà del camí després d'un petit tram costerut cal buscar un corriolet que es va obrint entremig del matollar.
  Es tracta d'una construcció aèria aïllada, situada damunt d'una gran codina calcària. És de planta circular, de 2,30 m de diàmetre interior. La porta, orientada al sud-oest, mesura 1,11 m mentre que l'amplada fa 0,65 m a l'exterior i 0,50 m a l'interior. Té una llinda plana que reposa sobre muntants rectes. El gruix dels murs és de 0,60 m. La coberta, de falsa cúpula, realitzada per aproximació de filades ha perdut tot el recobriment de terra que la protegeix de les filtracions d'aigua i presenta per la banda de llevant un petit despreniment que amb el pas del temps acabarà afectant l'estructura de la corona. La volta central s'està enfonsant. L'alçada del voladís mesura 1,62 m d'alçada (mesura presa davant de la porta), mentre que a l'interior, l'alçada màxima de l'habitacle és de 2,25 m. Entrant a mà esquerra hi ha un cocó ben arranat al terra; mesura 0,40 m d'amplada per 0,16 m d'alçada per 0,70 m de fondària. Té una espitllera orientada a l'est.

  Barraca inventariada per l'Observatori del Paisatge de Catalunya dins el projecte Wikipedra de construccions de pedra seca, amb el codi número 3321.

  La tècnica de la pedra seca es caracteritza per l'ús de la pedra sense treballar i sense cap material d'unió. Les irregularitats de les lloses es corregeixen amb pedruscall. La pedra només es treballa quan ha de tenir una tasca específica, com llindes o escaires. A Rellinars aquesta tècnica s'utilitza en les barraques de vinya, en les parets de marge per aterrassar el terreny i també en tines.
  Es tracta d'una tècnica amb uns orígens molt remots però que la seva expansió es vincula amb el creixement de la viticultura durant la segona meitat del segle XIX (SOLER i PERARNAU:1985). No hi ha testimonis, ni documentació que puguin aportar una cronologia més antiga. Els condicionants que afavoreixen l'aparició de les barraques són: un increment de l'àrea cultivable que provoca la construcció de parets de pedra seca per formar feixes; una atenció més continuada que reclama el conreu de la vinya, creant la necessitat d'aixopluc i magatzem d'eines del pagès que restarà més temps lligat al camp; i, finalment, la presència al Bages, d'un estrat rocós molt pròxim a la superfície.
  La situació geogràfica d'aquestes barraques ve condicionada per la necessitat d'aprofitament de l'espai conreat. Podem trobar, per tant, barraques construïdes entre dues feixes de diferent nivell, sempre i quan siguin del mateix propietari. També podem trobar barraques enmig del camp, però es deu al mateix condicionant, ja que segurament es tracta d'una franja del camp rocosa o de difícil utilització pel conreu. Finalment, també podem trobar les barraques en un racó del camp, on s'amuntegaven les pedres extretes de llaurar, o fora del camp semi excavades en un marge. Segons la tipologia de la seva construcció, poden ser de planta circular o quadrangular i poden ser construccions isolades o estar adossades en un marge o altra construcció. La volta de les de planta circular es fa per aproximació de fileres. En canvi, les de planta quadrangular poden tenir la volta per aproximació de fileres o en base a un sistema piramidal. Pel que fa al tema dels constructors, es pot parlar de tres teories: l'existència de quadrilles de "barracaires" itinerants, els "sardans", o el propi pagès. L'existència del sardans s'ha recollit en el treball de Soler i Perarnau (1985) gràcies a un informant que situa aquests personatges a finals del segle XIX. Es tracta d'homes procedents de la Cerdanya, segurament la part alta de la Cerdanya, que oferien els seus serveis per a la construccions de pedra seca, com activitat complementària en èpoques climatològicament adverses en el seu lloc de residència.

  PLANS MAESTRA, Jaume (2009). Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig i Publicacions d l'Abadia de Montserrat.
  RECULL HISTÒRIC DE MURA (2017). Pedra seca, pedra viva. Patrimoni vitícola i desenvolupament econòmic. Ponències i comunicacions de la IX Trobada d'Estudis per a la preservació del patrimoni de la pedra seca als Països Catalans.
  RIPOLL, Ramon, coord. (2010). La pedra seca. Evolució, arquitectura i restauració. Col·lecció Arquitectura tradicional, vol. 3. Edicions Brau. Figueres.
  SOLER i BONET, Josep M. i PERARNAU i LLORENS, Jaume (1985). "Les barraques de vinya al terme municipal d'Artés (Pla de Bages)"; dins Dovella, núm. 17. Manresa, pàgs. 37-43.
  SOLER i BONET, Josep M.(1987). "Barraques i tines, construccions per a la vinya"; dins Dovella, núm. 24. Manresa.
  SOLER i BONET, Josep M.(1988). "La tècnica de la pedra seca. La construcció popular"; dins Dovella, núm. 29. Manresa, pàgs. 47-52.
  SOLER i BONET, Josep Maria (2000). "La construcció en pedra seca, arquitectura, patrimoni i tradició"; dins Dovella, núm. 70. Manresa, pàgs. 9-11.