Barraca 10 de Les Llobatones Rellinars

  Vallès Occidental
  Carena de Les Llobatones
  317

  Coordenades:

  41.64449
  1.89667
  408117
  4610893
  08179 - 383
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  1904
  Bo
  Legal
  Decret 27/2011 del Consell Comarcal del vallès Occidental
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08178A009000050000OL
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Barraca de pedra seca situada al vessant hidrogràfic esquerre del torrent del Sallés o Cellers, no massa lluny de la carretera B122 que va de Rellinars a Castellbell i el Vilar. L'accés es fa des del davant de la casa de Les Llobatones, entrant des del camí en direcció sud-oest per la carena.
  Es tracta d'una construcció aèria, adossada lleugerament al marge d'on neix un muret de pedra de tot just 0,50 metres d'alçada. És de planta circular, de 2,40 m de diàmetre interior. La porta, orientada al sud-oest, mesura 1,23 m d'alçada per 0,65 m d'amplada màxima a l'exterior i de 0,46 m a l'interior. Els muntants són rectes, ben estructurats, amb una doble llinda, plana i lleixa a l'interior. Destaca la data gravada al costat dret de la llinda exterior amb l'any de construcció "1904". El gruix dels murs és de 0,70 m. La coberta, de falsa cúpula, està molt ben realitzada, per aproximació de filades. La volta de tancament està lleugerament desplaçada. L'alçada màxima mesurada a l'interior es de 2 metres. A l'exterior conserva una part de recobriment de terra amb sèdums que proliferen per tota la superfície. El voladís es conserva gairebé sencer. L'alçada màxima mesurada al davant de la porta és d'1,55 m. A l'interior de l'estança destaca un triple tinell sobreposat que arrenca des de terra. El primer d'ells, arranat al terra mesura 0,42 m d'amplada per 0,45 m d'alçada per 0,70 m de fons. El segon, fa 0,35 m d'amplada per la mateixa alçada i fondària. El darrer, mesura 0,20 m d'amplada per 0,15 m d'alçada per 0,47 m de fons. Té dues espitlleres orientades al nord-oest i al nord-est respectivament.

  Aquesta barraca no consta en l'inventari de l'Observatori del Paisatge de Catalunya dins el projecte Wikipedra de construccions de pedra seca.

  La tècnica de la pedra seca es caracteritza per l'ús de la pedra sense treballar i sense cap material d'unió. Les irregularitats de les lloses es corregeixen amb pedruscall. La pedra només es treballa quan ha de tenir una tasca específica, com llindes o escaires. A Rellinars aquesta tècnica s'utilitza en les barraques de vinya, en les parets de marge per aterrassar el terreny i també en tines.
  Es tracta d'una tècnica amb uns orígens molt remots però que la seva expansió es vincula amb el creixement de la viticultura durant la segona meitat del segle XIX (SOLER i PERARNAU:1985). No hi ha testimonis, ni documentació que puguin aportar una cronologia més antiga. Els condicionants que afavoreixen l'aparició de les barraques són: un increment de l'àrea cultivable que provoca la construcció de parets de pedra seca per formar feixes; una atenció més continuada que reclama el conreu de la vinya, creant la necessitat d'aixopluc i magatzem d'eines del pagès que restarà més temps lligat al camp; i, finalment, la presència al Bages, d'un estrat rocós molt pròxim a la superfície.
  La situació geogràfica d'aquestes barraques ve condicionada per la necessitat d'aprofitament de l'espai conreat. Podem trobar, per tant, barraques construïdes entre dues feixes de diferent nivell, sempre i quan siguin del mateix propietari. També podem trobar barraques enmig del camp, però es deu al mateix condicionant, ja que segurament es tracta d'una franja del camp rocosa o de difícil utilització pel conreu. Finalment, també podem trobar les barraques en un racó del camp, on s'amuntegaven les pedres extretes de llaurar, o fora del camp semi excavades en un marge. Segons la tipologia de la seva construcció, poden ser de planta circular o quadrangular i poden ser construccions isolades o estar adossades en un marge o altra construcció. La volta de les de planta circular es fa per aproximació de fileres. En canvi, les de planta quadrangular poden tenir la volta per aproximació de fileres o en base a un sistema piramidal. Pel que fa al tema dels constructors, es pot parlar de tres teories: l'existència de quadrilles de "barracaires" itinerants, els "sardans", o el propi pagès. L'existència del sardans s'ha recollit en el treball de Soler i Perarnau (1985) gràcies a un informant que situa aquests personatges a finals del segle XIX. Es tracta d'homes procedents de la Cerdanya, segurament la part alta de la Cerdanya, que oferien els seus serveis per a la construccions de pedra seca, com activitat complementària en èpoques climatològicament adverses en el seu lloc de residència.

  PLANS MAESTRA, Jaume (2009). Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig i Publicacions d l'Abadia de Montserrat.
  RECULL HISTÒRIC DE MURA (2017). Pedra seca, pedra viva. Patrimoni vitícola i desenvolupament econòmic. Ponències i comunicacions de la IX Trobada d'Estudis per a la preservació del patrimoni de la pedra seca als Països Catalans.
  RIPOLL, Ramon, coord. (2010). La pedra seca. Evolució, arquitectura i restauració. Col·lecció Arquitectura tradicional, vol. 3. Edicions Brau. Figueres.
  SOLER i BONET, Josep M. i PERARNAU i LLORENS, Jaume (1985). "Les barraques de vinya al terme municipal d'Artés (Pla de Bages)"; dins Dovella, núm. 17. Manresa, pàgs. 37-43.
  SOLER i BONET, Josep M.(1987). "Barraques i tines, construccions per a la vinya"; dins Dovella, núm. 24. Manresa.
  SOLER i BONET, Josep M.(1988). "La tècnica de la pedra seca. La construcció popular"; dins Dovella, núm. 29. Manresa, pàgs. 47-52.
  SOLER i BONET, Josep Maria (2000). "La construcció en pedra seca, arquitectura, patrimoni i tradició"; dins Dovella, núm. 70. Manresa, pàgs. 9-11.