Avenc de les Terradelles Begues

  Baix Llobregat
  Coll Sostrell
  Al fondo de les Terradelles, al sud del Coll Sostrell.
  330

  Coordenades:

  41.29454
  1.92863
  410298
  4572008
  08020-241
  Patrimoni natural
  Zona d'interès
  Dolent
  Malmès per l'abocador metropolità d'escombraries del Garraf
  Inexistent
  Sense accés
  Altres
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A00500009
  Xavier Esteve

  Avenc de 28 metres de profunditat màxima i boca circular de 2 m de diàmetre que avui es troba cobert per l'abocador del Garraf. La boca condueix a un pou de -20 m a la base del qual s'obren dues galeries assentades sobre sengles diàclasis. La primera d'elles arriba als 6 m de longitud, amb una base en pendent de 25 graus molt concrecionada. La segona galeria baixa fins als -28 m en pendent de 40 graus, acabant en una sala idèntica a la primera. En aquesta sala poden apreciar-se tota classe de formacions litogèniques. A l'extrem nord d'aquesta sala existeix una perforació impenetrable per la que sorgia un volum important d'aigua.

  Inclòs en el Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya - CEEC

  Explorat per primera vegada per M. Faura i Sans. L'any 1974 hi morí l'espeleòleg Xavier Claramunt a causa d'una explosió del gas metà acumulat en el seu interior i causat per la fermentació de les escombraries de l'abocador..

  BORRÁS, J. (1973-1974) Catálogo espeleológico del macizo del Garraf (3 vols.). Linomonograph, SA. Barcelona.